KL fortolker folkeoplysningsloven

KL fortolker folkeoplysningsloven

5. september 2011

Den nye folkeoplysningslov indeholder helt nye regler om brugerindflydelse. Kommunernes Landsforening har publiceret en grundig spørgsmål-og-svar-liste om emnet. ”Vi er ikke helt enige i KL’s fortolkning,” siger DFS’ formand Per Paludan Hansen.

Kommunernes Landsforening (KL) har modtaget en række spørgsmål fra kommunerne om de nye regler om brugerindflydelse i folkeoplysningen. På den baggrund har KL udarbejdet et FAQ (Frequently Asked Questions) med svar på nogle af de mest stillede spørgsmål.
KL oplyser, at Undervisningsministeriet har tilsluttet sig de angivne svar. 
  KL_logo_160

Ét udvalg pr. kommune
På ét område er DFS' formand Per Paludan Hansen dog i tvivl om, hvor autoriseret KL's svar er.  I FAQ'en svarer KL kortfattet "ja" på spørgsmålet: "Kan en kommunalbestyrelse nedsætte flere forskellige udvalg, der tilsammen udgør brugerindflydelsen i henhold til lovens § 35, stk. 2?"
"Hermed åbner KL op for, at kommunerne kan splitte de nye udvalg for folkeoplysning op i mindre udvalg, f.eks. for idræt, for spejdere, for aftenskoler, osv. På linje med mange andre - også i den kommunale verden - er jeg uenig i den fortolkning," siger Per Paludan Hansen.
DFS vil rejse spørgsmålet på det næste møde i Folkeoplysningens Dialogforum, hvor der både sidder repræsentanter for ministeriet, for KL og for de folkeoplysende organisationer. Dialogforum er også et resultat af den nye folkeoplysningslov.