Lærende og interkulturelle møder

1. marts 2011

Udviklingen går stærkt inden for integrationsområdet. Der er et stort behov for, at forskere og praktikere lærer af hinanden. Det er formålet med en konference på Mälardalens högskaa ved Eskilstuna i Sverige.

Højskolen arrangerer konferencen i samarbejde med NVL (Nordisk netværk for voksnes læring) og Nordiska ministerrådets projekt IVEU (Integration gennem voksen- og videreuddannelse). Konferencen finder sted den 24.-25. Marts.

Mälardalens högskola er involveret i et EU-finansieret projekt, JämBredd, hvor forskeere og praktikere producerer ny viden om integrationsspørgsmål.
NVL arbetar blandt andet med at etablere mødesteder for forskning og praksis og udbrede gode eksempler på voksenlæring. Det danske Nationalt Center for Kompetenceudvikling har været koordinator for IVEU-projektet.