Læringslørdag 2011 er oplagt for lokale samråd

Læringslørdag 2011 er oplagt for lokale samråd

23. marts 2011

På Læringslørdag kan man vise sine læringsaktiviteter frem for omverdenen, invitere til samarbejde på tværs af organisationer og institutioner, og ikke mindst, til at tiltrække nye deltagere. I år afholdes Læringslørdag den 27. august, bl.a. i Aalborg.

Læringslørdag udspringer af inspiration fra de mange forskellige lærings-events, der findes rundt om i verden, organiseret som læringsuger eller -dage (fx Adult Learners' Week i UK, Læringsdagene i Norge).

I 2010 igangsatte DFS et projekt sammen med Folkeoplysningssamvirket i Aalborg. Det kom der mange gode erfaringer ud af, og i Aalborg har de selv taget initiativ til at gentage eventen.

Stor begejstring
"I år kender vi konceptet for Læringslørdag og der er stor begejstring i arbejdsgruppen for at arbejde med projektet igen," fortæller Lone Aunsbjerg fra Folkeoplysningssamvirket, som samtidig forklarer, at arbejdsgruppen mødes en gang om måneden til et fællesmøde, men at de ellers har fordelt arbejdsopgaverne i mellem sig.
"F.eks. arbejder AOF og FOF lige nu sammen om at få lavet hjemmesiden, og AMU og VUC har søgt om tilladelse til at være inde på torvet i CitySyd".

Erfaringer og konsulenthjælp
DFS opfordrer andre samråd til at gå med på ideen og lave en læringslørdag i deres by/kommune. De væsentligste erfaringer fra pilotprojektet i Aalborg er samlet i dokumentet 'Gode råd', som giver en god base at starte op ud fra.
"Projektet handler om at gøre opmærksom på muligheder for voksenlæring på en sjov og anderledes måde og det er kun fantasien, der sætter grænsen for, hvad en læringslørdag skal indeholde", lyder det fra udviklingskonsulent Stine Hohwü-Christensen hos DFS, som også gerne deltager i opstartsmøder og giver sparring pr. telefon eller mail, for dem, der ønsker at lave en lokal læringslørdag.

Materialer til brug lokalt
I år udvikler DFS forskelligt PR-materiale, som kan bruges af alle de lokale medlemsorganisationer, der ønsker at lave en læringslørdag.
Der vil bl.a. blive lavet et logo, en plakat og en flyer, med mulighed for indskrivning af egen tekst. Disse materialer vil være tilgængelige i løbet af sommeren.

Økonomisk tilskud til samråd
Da læringslørdag er en oplagt aktivitet for et lokalt samråd at lave i fællesskab, opfordrer DFS til, at samrådet benytter lejligheden til at søge Samrådspuljen om økonomisk støtte.
"Samrådspuljen giver støtte til fælles aktiviteter og udviklingsprojekter, og det må en Læringslørdag jo siges at være. Det er en oplagt mulighed for at være fælles om at profilere folkeoplysningen overfor borgere og politikere.
Puljens maksimale støtte pr. projekt/samråd er 50.000 kr., men vi ser også gerne ansøgninger på mindre beløb. Det er jo håbet fra DFS' side, at Læringslørdag bliver en årlig gentaget aktivitet, som de lokale organisationer selv finder midler til at gennemføre, så det må man da også gerne tænke lidt på," lyder opfordringen fra Stine H. Christensen og Helle H. Bjerregård, som administrerer Samrådspuljen.

hjernekage_1_160

Fra læringslørdag 2010 i Aalborg.

 

DFS linkGode råd om læringslørdag

DFS linkArtikel om læringslørdag 2010 i Aalborg

DFS linkMere om lokale samråd

DFS linkMere om samrådspuljen

Yderligere oplysninger om læringslørdag: Stine H.Christensen. shc@dfs.dk