Medlemskonference om frivillighed og professionalisme

Medlemskonference om frivillighed og professionalisme

24. juni 2011

Nu er programmet for årets DFS-medlemskonference på plads. Hvordan samarbejder frivillige og professionelle i folkeoplysningens verden, og hvordan kan folkeoplysningen løse samfundsopgaver for det offentlige? Det er konferencens hovedtemaer.

Det frivillige arbejde er vigtigt for de fleste folkeoplysende organisationer, men i forskelligt omfang er de samme organisationer afhængige af og prægede af ansatte professionelle. Det giver både muligheder og skaber konflikter. Dette tema behandles på forskellig vis på medlemskonferencens første dag med plenumoplæg og workshopdebatter:

• Frivillighed som drivkraft med oplæg af Esben Danielsen, projektleder Roskilde Festival
• Den svære balance mellem professionalisme og frivillighed med oplæg af Thomas Kirkeskov, tidligere DUF, nu chefkonsulent hos Landbrug & Fødevarer 
• Fra usynlig lokalforeningsbaseret organisation og stille eksistens, til professionel og politisk interesseorganisation med oplæg af idrætschef Jakob Juhl Pedersen, DGI Storkøbenhavn  
   Gruppe_fritid_160
Fra gruppearbejdet på sidste års Kolle Kolle Konference

• Studiekreds som fremtidens måde at involvere frivillige på
• Frivillighedsåret, Frivillig Fredag den 30/9 og, resultater fra DFS' undersøgelse af folkeoplysningens frivillige

Professionel oplysningsformidler
Andendagen handler op Folkeoplysningen som professionel oplysningsformidler. Her introducerer sine tanker om at styrke og øge folkeoplysningens rolle som partner til det offentlige i forbindelse med oplysningskampagner, projekter om integration, sundhed, demokrati, miljø mm. Senere på dagen er Torben Dreier, FO Aarhus, i den varme stol. Han har mange erfaringer med at samarbejde med kommunen, og har gode bud på, hvordan man får indflydelse og udbytte, både som lille forening og stor skole.
Medlemskonferencen slutter med en politikerdebat. Undervejs i konferencen er der mange muligheder for uformel samtale med andre folkeoplysere, og om aftenen spiller Invisible Silence.

Målgruppe: Alle interesserede fra DFS' medlemsorganisationer. Både bestyrelsesmedlemmer og ansatte i landsorganisationerne samt lokale folkeoplysere er velkomne.

Sted: Kolle Kolle Konferencecenter, Værløse ved København

Tid: Torsdag den 25. august 2011 kl. 12.00 til fredag den 26. august 2011 kl. 13.30

Pris: 1.750,00 kr. pr. person. Prisen dækker konference, fuld forplejning og enkeltværelse.
Ved samtidig tilmelding af to eller flere personer fra samme medlemsorganisation er prisen 1.500,00 kr. pr. person.

Tilmelding: pr. e-mail til: tilmelding@dfs.dk
NB! Ved tilmelding oplys navn, stilling, medlemsorganisation, postadresse og din email-adresse og skriv "KolleKolle".
Tilmeldingen er bindende.

Tilmeldingsfrist: 10. august 2011 (Evt. tilmelding efter denne dato vil kunne ske, så fremt der stadig er ledige pladser)

Rød pilProgrammet og yderligere oplysninger