Medlemsmøde om den nye folkeoplysningslov

Medlemsmøde om den nye folkeoplysningslov

17. januar 2011

I allernærmeste fremtid fremsætter regeringen forslag til en ny folkeoplysningslov. Organisationerne får mulighed for at afgive høringssvar. Derfor inviterer DFS til medlemsmøde, hvor vi skal drøfte loven og den proces, der følger.

Loven revideres på baggrund af et grundigt arbejde i det nationale folkeoplysningsudvalg, som DFS har deltaget i. Udvalget er kommet med i alt 38 anbefalinger, som præsenteres i rapporten "Folkeoplysningens samfundsmæssige betydning".
På dette møde vil DFS fortælle om processen, lovforslaget og præsentere DFS' bud på et høringssvar, som I skal være velkomne til at lade jer inspirere af i jeres eventuelle høringssvar.
Mødet er for ansatte og folkevalgte i alle DFS' medlemsorganisationer, både på landsplan og fra lokalafdelinger.

Dagsorden

• Orientering om udvalget og lovens proces mv. v/ DFS' formand Per Paludan Hansen
• Præsentation af lovforslag og høringssvar v/ sekretariatsleder Trine Bendix
• Status på øvrige anbefalinger, herunder Videncenter og kommunal folkeoplysningspolitik v/ Per og Trine
• Lokale samråd (bl.a. med kobling til kommunal folkeoplysningspolitik) v/ udviklingskonsulent Helle H. Bjerregård

Sted: København, lokale er desværre endnu ikke afklaret, men vil blive meddelt direkte til de tilmeldte.

Tid: 1. februar kl. 15 - 17
Der er kaffe på kanden og lidt sødt til ganen fra kl. 14.30, så kom gerne i god tid og start mødet med en snak med dine kolleger fra de andre medlemsorganisationer.

Tilmelding skal ske via landsorganisationerne, som koordinerer tilmeldingen og videresender til DFS senest den 25. januar.

Rød pilMere om den nye folkeoplysningslov