Møderække om frivillige i folkeoplysningen

28. marts 2011

På tre møder vil folkeoplysere få mulighed for at udveksler erfaringer og få inspiration i arbejdet med at inddrage frivillige og folkevalgte i arbejdet. Frivillighedsåret, Projekt Frivillig for unge på ungdomsuddannelse og kompetenceudvikling for frivillige er temaerne for de tre møder, som DFS inviterer til.

I anledning af Frivillighedsåret indbyder DFS sine medlemsorganisationer og partnerorganisationer til en række møder henover året med frivillighed om overordnet tema. Foreløbig er møderne frem til sommerferien fastlagt.

27. april: Idé- og erfaringsudveksling om Frivillighedsåret
Flere af DFS' medlemsorganisationer sætter i år fokus på frivillighed og holder arrangementer, kurser etc. På dette møde vil vi invitere jer alle til at komme og udveksle erfaringer og ideer med hinanden. Derudover præsenterer DFS sine planer for frivillighedsaktiviteter henover året. Der vil bl.a. blive iværksat en kampagne i efteråret, om folkeoplysningens frivillige.
Der vil være lejlighed til at stille spørgsmål, debattere og erfaringsudveksle med de øvrige deltagere.
Mødet afholdes hos DFS, Gl. Kongevej 39E, 2., den 27. april kl. 10-12. Tilmelding senest den 15. april kl. 10 til tilmelding@dfs.dk

12. maj: Projekt Frivillig
Med Projekt Frivillig har I som forening nu mulighed for at komme direkte i kontakt med de ca. 250.000 elever på ungdomsuddannelser landet over. Det eneste, I skal tilbyde, er afgrænsede frivillige forløb (min. 20 timer).
Projekt frivillig har skabt rammerne for, at I får adgang til den ressource og det potentiale, der ligger i målgruppen af unge på ungdomsuddannelser. Som forening kan I overveje: Hvilke kompetencer har unge, som vi kan bruge i vores forening? eller hvilke arbejdsopgaver i vores forening kan umiddelbart være et ungejob? Er der gamle/nye drømme, der skal frem igen? På projektfrivillig.dk kan I opslå jeres forløb.
På dette møde vil projektleder for Projekt Frivillig, Charlotte Juhl Thomsen, fortælle om foreningernes muligheder for at tiltrække unge mennesker til frivillige forløb, og hvilke krav og udfordringer det kan være forbundet med, og som det er godt at være opmærksom på, når man går i gang.
Der vil være lejlighed til at stille spørgsmål, debattere og erfaringsudveksle med de øvrige deltagere.
Mødet afholdes hos DFS, Gl. Kongevej 39E, 2., den 12. Maj kl. 13-15. Tilmelding senest den 6. maj kl. 10 til tilmelding@dfs.dk

8. juni: Uddannelse og kompetenceudvikling af frivillige
FDB har i de seneste år haft fokus på foreningsudvikling og frivillighed - kurser og kompetenceudvikling for frivillige/folkevalgte. Kurven for deltagelse på interne kurser for frivillige var støt nedadgående henover en årrække, og man erkendte, at der måtte ske noget nyt, for at give de frivillige den kompetenceudvikling, man fra FDB's side gerne ville tilbyde, og også for at fastholde og tiltrække nye frivillige.
På dette møde vil udviklingskonsulent Jeanne Blyme, FDB, bl.a. fortælle om:

• Procesdesign - hvordan FDB involverede FDB's frivillige i processen med relancering - eller genopfindelse - af FDB's uddannelsesindsats (og noget om 'kaniner op af hatten metoden')
• Mål, vision, strategi og metoder for FDB's uddannelsesindsats - herunder hvilke aktuelle koncepter, metoder og tilbud - hvad er uddannelse i FDB-forstand
• Evaluering - vi ved, vi er en succes, men ikke hvorfor - et par løse antagelser og kvalificerede gæt


Der vil være lejlighed til at stille spørgsmål, debattere og erfaringsudveksle med de øvrige deltagere.

Mødet afholdes den 8. juni kl. 14-16 hos DFS, Gl. Kongevej 39E, 2. Tilmelding senest den 1. juni kl. 10 til tilmelding@dfs.dk

frivillighedsår_logo_160

Bemærk: møderne er kun åbne for ansatte og frivillige i DFS' medlems- og partnerorganisationer. Deltagelse er gratis. Transport er for egen regning.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til DFS' aktiviteter i forbindelse med Frivillighedsåret, er du velkommen til at kontakte projektleder Helle H. Bjerregård, mail hhb@dfs.dk

Relaterede nyheder