Moms på foreningers fundraising

Moms på foreningers fundraising

6. oktober 2011

EU Kommissionen vil tvinge Danmark til at genindføre moms på frivillige foreninger. Ændringen vil ramme fundraising-arbejde og vil kræve, at foreningerne laver komplicerede og ressourcekrævende regnskaber.

EU Kommissionen har besluttet at stævne den danske stat for EU domstolen for at tvinge Danmark til at ophæve momsfritagelsen af almennyttige foreninger. Det fremgår af Dansk Ungdoms Fællesråds (DUF) nyhedsbrev.

Momsfritagelsen af almennyttige foreninger, genbrugsbutikker og frivillige aktiviteter blev indført i 2002.
 

Moms på loppemarkeder
DUF vurderer, at det vil ramme de af deres medlemsorganisationer, der laver fundraising for at finansiere egne aktiviteter eller til velgørende formål. "De frivillige kan her blive pålagt at betale moms af overskuddet fra loppemarkeder, cykelrally, osv.m" skriver nyhedsbrevet.

"Samtidig vil det blive vanskeligt at rekruttere frivillige til at varetage det tunge administrationsarbejde. Det vil derfor være katastrofalt for de frivillige børne- og ungdomsorganisationer, hvis EU tvinger den danske regering til at fjerne momsfritagelsen," siger DUF's formand Martin Justesen 

  Martin_Justesen_160
Martin Justesen, formand for DUF