Nordisk konference om samarbejde mellem biblioteker og voksenlæring

9. november 2011

Det norske Voksenopplæringsforbundet inviterer til en erfaringskonference som led i det nordiske projekt ”Rum for dannelse – rum for læring”. Projektet udveksler ideer og erfaringer og ser på modeller for samarbejde mellem biblioteker og bidragsyder til voksnes læring.

Konferencen foregår i Farris Bad, Larvik, Norge.

Uddrag af programmet
•  Biblioteket som arena for voksnes læring, Vigdis Moe Skarstein, nasjonalbibliotekar (N)
• Där människor och tankar möts - om folkbildning och bibliotek, Ingrid Atlestam og Ulla Forsén, forskere og forfattere (S)
• Om bildning, dannelse og kunnskap som filosofisk fortelling, Mustafa Can, forfatter og journalist (S) 
• Rom for dannelse - prosjektet og produktene, Presentasjon av et prosjekt, et idehefte og en blogg m.m., Arne Gundersen, rådgiver Nasjonalbiblioteket (N)
• Presentasjon av et prosjekt i prosjektet: "Fortell meg" - og en metode for veiledning, Helga Daler, rektor Tønsberg Voksenopplæring (N) 
• Strategiplan for styrket integrering av innvandrere i Larvik kommune, Bjørg Graven, Rådgiver, Integrering (N)
• Digital kompetanse i befolkningen, Rådgiver Lene Guthu, Vox (N)
• Presentasjon av tre prosjekter i prosjektet:
o Den kompetente borger (DK), Britta Hedegaard Christensen, Århus Bibliotek
o Digidel (S), Ann Wiklund, Digidel 
o E-borger - modell for bibliotek og voksenopplæring (N) , Anne Verde, Larvik Bibliotek
• Dannelse gjennom livslang læring - vyer for samarbeid mellom voksenopplæring og bibliotek, Sturla Bjerkaker, generalsekretær Voksenopplæringsforbundet

Tid: 12. og 13. januar 2012
Sted: Farris Bad, Fritzöe Brygge 2, 3285 Larvik, tlf: 47 33 19 60 00
www.farrisbad.no
Tilmeldingsfrist: 1. december 2011