Nordplus programmerne fortsætter

20. december 2011

De nordiske uddannelses- og forskningsministre har besluttet at videreføre Nordplus programmerne i en ny 5-årig periode - fra 2012 til 2016. Det gælder dermed også Nordplus Voksen for voksenuddannelse og folkeoplysning.

Nordplus er Nordisk Ministerråds uddannelsesprogrammer, der har til formål at styrke samarbejdet mellem uddannelsesinstitutioner og andre aktører fra Norden og Baltikum for herigennem at bidrage til udviklingen inden for uddannelsesområdet. Det samlede budget på ca. 67 mio. kr. pr. år, hvilket er på omtrent samme niveau som i den foregående periode.

Programmerne videreføres i vidt omfang i deres eksisterende form, men de såkaldte programprioriteter er fjernet, og programmålsætningerne er blevet justerede: Med fjernelse af prioriteterne står man som ansøger nu lidt mere frit, og programmet bliver lidt mere åbent.

Den kommende ansøgningsfrist er torsdag den 1. marts 2012.

Rød pilSkriveseminar for ansøgere til Nordplus Voksen. Bemærk, at ansøgningsfristen udskudt til 6. januar 2012.

Rød pilMere om Nordplus

Relaterede nyheder