Nyt om frivilligt-offentligt samarbejde

Nyt om frivilligt-offentligt samarbejde

30. august 2011

Center for frivilligt socialt arbejde har netop udgivet to web-håndbøger om samarbejde mellem foreninger og kommuner. Samtidig udkommer udviklet to små film, der ganske kort formidler de væsentligste pointer.

Den ene håndbog er rettet mod kommuner, der vil vide mere om at styrke samarbejdet med foreninger. Den anden er til foreninger, der ønsker at udvikle samarbejdet med kommunen.

Muligheder og barrierer
Web-håndbøgerne er udarbejdet af centrets konsulent Dorte Nørregaard Gotthardsen og er et resultat af det 3-årige udviklingsprojekt for samarbejde mellem frivillige sociale organisationer og kommuner, som vi netop har afsluttet. 

   CfSA_kommunesamarbejde_160

Håndbøgerne samler op på den viden og de erfaringer, centeret har fået i udviklingsprojektet. Formålet er at give foreninger og kommuner en guide til:

• hvordan samarbejde på forskellige niveauer kan komme i stand,
• hvad man kan gøre for at nærme sig hinanden, og
• hvilke barrierer man skal være opmærksom på

Pixi-film
Sammen med håndbøgerne har vi udviklet to små film, der ganske kort formidler de væsentligste pointer fra udviklingsprojektet og håndbøgerne. Filmene henvender sig lige som de to dele af håndbogen til henholdsvis foreninger og kommuner.