Produktionsskolernes erfaringer med nydanskere

Produktionsskolernes erfaringer med nydanskere

2. december 2011

En håndfuld produktionsskoler har arbejdet systematisk med at rekruttere nydanske elever. Den 12. januar inviterer Produktionsskoleforeningen til seminar for at udveksle viden og erfaringer på området.

"Antallet af nydanske unge stiger år for år, hvorfor der også hele tiden bliver flere og flere af dem i produktionsskolernes målgruppe," skriver Produktionsskoleforeningen i invitationen til seminaret.
Videre skriver de: "Samtidig er situationen den, at det kun er et mindretal af produktionsskolerne, der over en længere tid har arbejdet systematisk med at rekruttere nydanske elever og øge den andel af dem, der bliver udsluset til job og uddannelse.
Derfor er der behov for at få delt viden og erfaring blandt produktionsskolerne. Både blandt de skoler, der har arbejdet systematisk med nydanske elever over en længere tid, og fra dem, der har, til dem, der ikke har."
På seminaret skal produktionsskolerne dele denne viden og erfaring, men foreningen understreger, at DFS' medlemsorganisationer og andre er velkomne.  
  Aarhus_Produktionsskole_160
"En naturlig del af vores målgruppe" er titlen på Århus Produktionsskoles workshop.

Programmets hovedpunkter
• Integrationen er en megasucces! / Hans Lassen, forfatter, foredragsholder og integrationskonsulent, 
• Hovedpersonerne taler ud! / Unge nydanskere, der enten går eller har gået på en produktionsskole, holder oplæg.
• Etnisk erhvervsfremme på produktionsskolerne. / Konsulent Carsten Fricke, Etnisk Erhvervsfremme.
• Hvad er det, produktionsskolerne kan i forhold til nydanske elever? / Konsulenterne Henrik Moesbæk og Johan Linde, Fastholdelseskaravanen.
• Workshops med produktionsskoler, der alle har arbejdet med nydanske elever gennem en længere årrække.

Tid: Torsdag den 12. januar 2012
Sted: Vissenbjerg Storkro, Søndersøvej 30, 5492 Vissenbjerg
Pris: 475 kr.
Tilmeldingsfrist: 30. december 2011