Sådan får kommunerne en god folkeoplysningspolitik

Sådan får kommunerne en god folkeoplysningspolitik

20. september 2011

Når kommunerne i dette efterår skal udforme en folkeoplysningspolitik, åbnes der for en bred debat om, hvad den skal indeholde. DFS har udarbejdet et sæt anbefalinger til, hvordan aftenskoler, daghøjskoler og folkeuniversiteter kan få den bedst mulige folkeoplysningspolitik i deres kommune.

 "Når folkeoplysningspolitikken skal formuleres rundt omkring i kommunerne - og det bliver den i løbet af efteråret 2011 - er det vigtigt at den folkeoplysende voksenundervisning sættes på landkortet! Er "landkortet" først tegnet, er det svært at ændre noget."
Sådan står der i forordet til "Vejledning til DFS' medlemmer".

Vejledningen er et supplement til den guide, som idrætten, ungdomsarbejdet og den folkeoplysende voksenundervisning i fællesskab har udgivet. DFS' vejledning er mere målrettet den folkeoplysende voksenundervisning, herunder daghøjskoler, folkeuniversitetet og aftenskolerne.

 

Brug de nye muligheder i folkeoplysningsloven:

• Brug folkeoplysningspolitikken!
• Brug folkeoplysningsudvalget!
• Brug det lokale folkeoplysningssamråd - eller opret et!
• Brug mulighederne for partnerskaber!
• Brug mulighederne for lukkede hold!
• Brug mulighederne for ikke at kræve deltagerbetaling!

Opfordringer fra "Vejledning til DFS' medlemmer"

Følgende temaer bliver behandlet i DFS' vejledning:

• Målsætning for borgernes deltagelse
• Fysiske og andre rammer
• Samspil mellem støtteberettiget folkeoplysning og selvorganiserede grupper
• Udviklingspulje
• Samspil mellem folkeoplysningen og andre kommunale politikområder
• Afgræsning til og samspil med beslægtede områder
• Brugerindflydelse

I slutningen af vejledningen kan man finde links til gode eksempler på eksisterende folkeoplysningspolitikker.