Samtaledag om ansvar

25. februar 2011

”Hvem har bolden?” Sådan spørger Grundtvigsk Forum i oplægget til Samtaledag 2011. ”Ansvaret er som en bold. Den kastes ofte rundt i et uigennemskueligt spil,” står der.

Hvert år arrangerer Grundtvigsk Forum en samtaledag, hvor de opfordrer så mange som muligt til at snakke med om aktuelle emner.
"Samtalerne kan foregå alle mulige steder: ved køkkenbordet, ved spisebordet, i skurvognen, i personalekantinen eller ved arrangerede møder i forsamlingshuse, menighedshuse eller biblioteker," skriver de.

Den 28. september er udpeget til årets samtaledag.

Ansvar over for hvem?
Om temaet ansvar skriver Grundtvigsk Forum bl.a.:
"Ansvaret er som en bold. Den kastes rundt i et uigennemskueligt spil: Hvem har bolden? Ja, hvem har ansvaret, spørger vi og ser os omkring. Ofte forbliver spørgsmålet ubesvaret?
Sommetider bliver nogen krævet til ansvar for noget, de ikke selv har gjort, men de tvinges alligevel til at sige undskyld i fuld offentlighed.
Ofte er det uklart, hvem man står til ansvar overfor - Gud? Dig selv? Dine nærmeste? Samfundet?"

Samtalekort
For at hjælpe samtalen i gang rundt om i landet har Grundtvigsk Forum også i år produceret en stabel samtalekort. På hvert kort er der et citat plus et kritisk spørgsmål til citatet (se eksempler i højre kolonne).
Kortene kan rekvireres hos Grundtvigsk Forum, som vedlægger en lille folder med 10 ideer til, hvordan man kan gennemføre et "kortspil om ansvar."

Eksempler

Citat: Husk følgende: Respekt for dig selv - respekt for andre - ansvar for dine handlinger (Dalai Lama)

Spørgsmål:
Hvad betyder det at have respekt for sig selv og andre? Og hvordan hænger det sammen med ansvar?

 

Citat: I 1980'erne var det udbredt at sige, at det var samfundets skyld, hvis man var arbejdsløs. Det anser de unge ikke længere for holdbart, heller ikke nu, hvor krisen og arbejdsløsheden er vendt tilbage (Jens Christian Nielsen, forskningsleder)

Spørgsmål:
Unge vil lykkes. Når det ikke sker, tager de selv skylden. Hvordan er vi blevet bedre/dårligere til at balancere, hvad der er den enkeltes skyld og samfundets skyld?

  Citat: Sandt etisk er et menneske kun, når det redder alt liv, som det kan hjælpe, og undlader at skade noget levende. Livet er i sig selv helligt. Etik er det til det grænseløse udvidede ansvar mod alt, som lever.

Spørgsmål:
Hvordan kan man leve med et grænseløst ansvar?
(Albert Schweitzer, læge og filosof)