Savner brugerindflydelse og daghøjskoler

Savner brugerindflydelse og daghøjskoler

16. marts 2011

Gode tilføjelser og præciseringer. Sådan vurderer Socialdemokraterne anbefalingerne fra det nationale folkeoplysningsudvalg. Men partiets to kulturpolitiske talsmænd efterlyser blandt andet en stærkere sikring af brugerindflydelsen og bedre muligheder for daghøjskolerne.

"De fleste af forslagene i rapporten fra det nationale folkeoplysningsudvalg er imidlertid gode tilføjelser og præciseringer i forhold til den nuværende folkeoplysningslov.

Specielt et forslag om, at kommunerne skal formulere en folkeoplysningspolitik, er visionært og kan bidrage til i højere grad at sætte politisk fokus på den folkeoplysende voksenundervisning."
Sådan skriver Mogens Jensen, der er kulturordfører for Socialdemokraterne, og Leif Max Hansen, som er formand for partiets kulturpolitiske udvalg, i en kommentar i Kristeligt Dagblad den 16. marts. Leif Max Hansen er tidligere leder i AOF-Danmark.

De to talsmænd peger derudover på en række forslag, de finder problematiske:

• En udhuling af kravet om, at der mindst skal ydes 65 procent af driftsudgifterne til egne og lejede lokaler
• At rapporten reelt ikke lægger op til at styrke brugerindflydelsen for foreninger og frivillige i landets kommuner.
• At rapporten ikke anbefaler en udbygning af daghøjskolerne

Mogens Jensen og Leif Max Hansen er tilfredse med forslaget om at hæve kommunernes tilskud til aftenskolerne fra højst 33 procent til 50 procent., men de vender sig stærkt mod at finansiere  dette  ved at begrænse VUC'ernes muligheder for at udbyde eksamensfrie kurser.
I kommentaren præsenterer de ikke  andre finansieringsforslag, lige som de heller ikke angive alternative løsninger på det problem, at en meget stor del af kursisterne bruger VUC som aftenskole i stedet for til kompetencegivende  uddannelse.

Mogens Jensen_160
Mogens Jensen, kulturpolitisk ordfører for Socialdemokraterne

Rød pilLæs hele kommentaren