Udkast til ny folkeoplysningslov i høring

Udkast til ny folkeoplysningslov i høring

31. marts 2011

Onsdag den 29. marts offentliggjorde Undervisningsministeriet et udkast til et samlet sæt ændringer af folkeoplysningsloven. Et endeligt lovforslag vil blive fremsat i Folketinget onsdag den 13. april. Arbejdet med at udforme et høringssvar fra DFS er allerede i gang.

Udkastet kan læses på Høringsportalen. Det har været længe undervejs, men indholdet svarer til de signaler, daværende undervisningsminister Tina Nedergaard udsendte, da Folketingets uddannelsesudvalg den 18. januar havde åbent samråd om folkeoplysning.
Det var også på det grundlag, at DFS' sekretariatsleder, Trine Bendix, gennemgik det forventede lovforslag på et medlems i DFS den 1. februar.

Alt undtagen penge
Udkastet indeholder dermed alle de anbefalinger fra regeringens folkeoplysningsudvalg, der er lovrelevante. Dog er anbefaling 33 som annonceret ikke med. Det er udvalgets forslag om, at kommunerne fremover skal støtte aftenskolekurser med mindst 50 procent, og at dette skal finansieres ved at begrænse VUC'ernes eksamensfrie kurser.
Ikke alle udvalgets anbefalinger peger på ændringer af folkeoplysningsloven, men det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at Undervisningsministeriet vil arbejde for at implementere dem i andre love eller andre sammenhænge.

Rullende høringsfrist
Offentliggørelsen er stærkt forsinket, og dermed er der ikke meget tid til at afgive høringssvar, som kan få indflydelse på, hvordan det endelige lovforslag skal se ud. Undervisningsministeriet oplyser dog, at høringssvar, som de har modtaget i næste uge, vil blive taget i betragtning, inden der bliver lagt sidste hånd på det forslag, som Folketinget modtager den 13. april.
Derudover tager ministeriet løbende mod yderligere høringssvar, som vil blive fremsendt til Folketingets uddannelsesudvalg. På den måde kan også senere indkomne høringssvar få indflydelse på den endelig lov via ændringsforslag under Folketingets behandling.

DFS' høringssvar
DFS' sekretariat og bestyrelse arbejder i øjeblikket på et høringssvar, der skal udtrykke den samlede folkeoplysnings syn på lovforslaget og eventuelle forslag til ændringer.
"Vi opfordrer også alle de medlemsorganisationer, hvis arbejde er reguleret folkeoplysningsloven, til at indsende deres egne høringssvar," siger sekretariatsleder Trine Bendix og tilføjer:
"Medlemsorganisationerne er meget velkomne til at lade sig inspirere af DFS' høringssvar. Oven i det kan de jo så tilføje og uddybe på de områder, hvor de har særlige interesser og særlige ønsker."