Udvikling gennem samarbejde i Norden og Europa

31. august 2011

Hvordan styrker vi de ældres fortsatte deltagelse i læring og demokrati på lokalt plan? Det er temaet for et af mange samarbejdsprojekter mellem danske og europæiske voksenundervisere og folkeoplysere. Få overblik over støttede internationale samarbejdsprojekter – og bliv inspireret.

Fritid & Samfund satte sig som mål at udvikle nye metoder og materialer, som voksenundervisere og folkeoplysere kan bruge til styrke læring, frivilligt arbejde og aktivt medborgerskab blandt ældre borgere.
For at blive bedre til det iværksatte de et samarbejdsprojekt med oplysningsforbund og tilsvarende organisationer samt kommuner i Tyskland, Slovenien, Tjekkiet, Italien, Østrig og Bulgarien. Projektet blev godkendt som en del af EU's Grundtvig-program, et såkaldt læringspartnerskab med titlen "Skills for participation" og fik dermed økonomisk støtte.

Projektkortet
"Skills for participation" kan man finde og læse mere om på Projektkortet, som findes på Styrelsen for International Uddannelses hjemmeside. Projektkortet giver et hurtigt overblik over projekter med et internationalt præg.

Man kan gå målrettet efter de støtteprogrammer, der er mest relevante. For folkeoplysningen drejer det sig om Grundtvig-programmet og om Nordisk Ministerråds Nordplus-program.
Man kan også specielt udvælge programmer i sin egen region eller programmer med deltagelse af en bestemt institutionstype.

Integration, musik og husflid
Mange folkeoplysende organisationer har brugt disse programmer. Folkevirke har sammen med partnere fra Tyrkiet, Spanien, Storbritannien, Tjekkiet, Frankrig og Polen arbejdet med læringsmetoder, der gavner integration af minoritetskulturer. Fredensborg aftenskole har arbejdet med europæisk integration gennem musikken. Deres samarbejdspartnere kom fra Tyrkiet, Storbritannien, Frankrig, Rumænien, Italien, Spanien og Portugal.
De tre nævnte organisationer har alle benyttet sig af Grundtvig-programmet, mens bl.a. en række højskoler, DATS, Vestfyns Husflid og LOF er på listen over folkeoplysende skoler og foreninger, som netop har fået bevilliget økonomisk støtte fra Nordplus til mobilitets- eller netværks-projekter.
"Vi håber, at Projektkortet kan være med til at udbrede kendskabet til de flere hundrede internationale uddannelsesprojekter og ungdomsprojekter, der foregår i hele landet," siger Anders Geertsen, som er direktør for Styrelsen for International Uddannelse.

Aktuelle tilbud
De seneste "tilbud" fra Styrelsen for International Uddannelse er et nyt katalog over Grundtvig workshops. De er ikke rettet mod organisationsfolk eller undervisere, men mod deltagere.
Blandt de mange workshops er:

• Social Media - Facebook and Co - Consequences for the society, Østrig
• Christmas international singing, Polen
• My migrant story - A story telling workshop, Italien
• Countryside communities and successful people, Storbritannien
• Street Theatre, Tyrkiet
Styrelsen opfordrer undervisere og ledere til at gøre deres deltagere opmærksom på de mange tilbud.

Aktiv aldring
2012 bliver EU-år for "aktiv aldring".  I løbet af efteråret er der forskellige mulighed for at forberede aktiviteter i den forbindelse.'
På to seminarer kan man møde andre europæiske organisationer, som gerne vil indgå i samarbejdsprojekter omkring dette tema.
I Bruxelles afholdes et internationalt seminar, der vil skabe dialog mellem forskning, praksis og politikker på området.
Endelig afholdes der i Dublin en konference om "senior-venlige læringsmiljøer og bymiljøer".