Aarhus går foran med fleksuddannelse

Aarhus går foran med fleksuddannelse

23. august 2012

Et samarbejde mellem fire daghøjskoler og jobcenteret starter lokal fleksuddannelse. De vil ikke længere vente på regeringen. Andre organisationsfolk deler deres utålmodighed.

Steen Devantier 160
Steen Devantier er forstander for daghøjskolen Kompetencehuset og projektleder for Flex Aarhus.

60 ledige unge vil i løbet af det næste år få mulighed for finde deres egen vej ind i uddannelsessystemet. Gennem Flex Århus skal de sammenstykke en flexuddannelse af forskellige typer tilbud. Som støtte til at vælge de forskellige elementer og til at gennemføre forløbet, vil de 60 unge have en fast vejleder hver.
"Vi oplever, at mange unge falder ved siden af de almindelige ungdomsuddannelser. Der har hidtil kun været mulighed for at give denne her gruppe nogle enkeltstående tilbud, men det nytter ikke noget, for de har brug for et langt sejt træk," udtaler projektleder Steen Devantier fra Kompetencehuset til Altinget.dk.

Bredt samarbejde
Flex Århus er et samarbejde mellem jobcenteret og fire daghøjskoler: Byhøjskoler, Idrætsdaghøjskolen IDA, AOF Daghøjskole og Daghøjskolen Gimle.
Det lokale beskæftigelsesråd støtter økonomisk, og Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) er ekstern evaluator.
I styregruppen sidder også arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer og byens øvrige uddannelsesinstitutioner.

Utålmodighed
Bag initiativet ligger også en stærk utilfredshed med, at regeringen endnu ikke har fremsat det lovede forslag om en fleksuddannelse.
"Vi ved, at behovet er rigtig stort, for i alt for mange år er det ikke lykkedes at få de sidste 20 procent af en årgang igennem de eksisterende ungdomsuddannelser. Så det er vigtigt, at vi så hurtigt som muligt får et lovgrundlag for fleksuddannelsen, så langt flere kan få glæde af tilbuddet over hele landet," mener Steen Devantier.
Det er ikke kun i Århus, der ventes utålmodigt på en lov om fleksuddannelse. Altinget.dk citerer Hanne Pontoppidan, Uddannelsesforbundet, Lars Kunov, Danske Erhvervsskoler og Claus Rosenkrands Olsen, Dansk Industri for tilsvarende ønsker om snarlig handling.

Inden årets udgang
Til Altinget.dk oplyser børne- og undervisningsminister Christine Antorini, at forslaget om fleksuddannelse vil komme som en del af en samlet rapport fra det tværministerielle "95-procent udvalg".
"Jeg synes, at de skal glæde sig over, at vi inden årets udgang kommer med en model for en tredje ungdomsuddannelsesvej, der giver de unge egentlige kompetencer," siger Christine Antorini.