Aktiv i livet - generationernes møde

13. november 2012

Med en national konference afslutter Socialstyrelsen det europæiske år for aktiv aldring og solidaritet mellem generationerne 2012. Blandt temaerne er læring på tværs af generationer.

Aktiv Aldring 160

Konferencen, der finder sted den 4. december, vil komme ind på bl.a. disse emner:
• Hjernen bag aktiv aldring
• Aktivt arbejdsliv uden alder
• Læring pa tværs af generationer
• Året for aktiv aldring - forankring
• Kåring af De mange generationers by

Oplægsholderne er:
• Henning Kirk, dr. Med
• Lis Puggaard, ekstern lektor ved Syddansk Universitet
• Jakob Jensen, beskæftigelsesministeriet, Direktør for Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering
•  Karen Marie Fiirgaard, erhvervspsykolog, Aarhus Kommune
• Fritz von Nordheim Nielsen, vicekontorchef i Europa-Kommissionen, DG Employment

På programmet er en paneldebat mellem Bjarne Hastrup, ÆldreSagen, Signe Bo, Dansk Ungdoms Fællesråd, Ole Christensen, MEP, Poul Erik Tindbæk, Århus Kommune og Lis Puggaard, Syddansk Universitet Minister for sundhed og forebyggelse, Astrid Krag holder afslutningstalen

Tid: 4. december 2012, kl. 10.00 - 17.00
Sted: Hotel Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6, 1606 København K.
Deltagelse i konferencen er gratis og åben for alle. Tilmeldingsfrist:  27. november.

DFS linkMere om konferencen, program og tilmelding