Antorini starter kampagne for realkompetence

Antorini starter kampagne for realkompetence

2. oktober 2012

”For mange er ikke klare over, at en realkompetencevurdering kan stille borgerne stærkere på arbejdspladsen og jobmarkedet,” mener børne- og undervisningsminister, Christine Antorini. Derfor iværksætter hun sammen med VEU-centrene en kampagne, der sætter fokus på området.

"Det er vigtigt, at både borgere og virksomheder får øjnene op for, hvilke muligheder der ligger i at få lavet en vurdering af sine realkompetencer fra sit arbejdsliv. Det kan give medarbejderen bedre muligheder, når der skal søges job, mens virksomhederne kan spare tid på efteruddannelse og fastholde og styrke medarbejderne," siger Christine Antorini.

Fra det, du kan…
Derfor lancerer børne- og undervisningsminister Christine Antorini sammen med landets 13 voksen- og efteruddannelsescentre (VEU-centre) nu en kampagne om realkompetencevurdering med titlen "Fra det, du kan - til det, du vil."
Kampagnen består af annoncer i fagblade og webbannere på hjemmesider. Men det er først og fremmest VEU-centrene, som skal udbrede den til virksomheder og borgere, oplyser Ministeriet for Børn og Undervisning.
Til det formål er der bl.a. produceret en videofilm med cases og en pjece. Materialet kan findes på temasiden "Find dit guld".

Christine Antorini
"Det er vigtigt, at både borgere og virksomheder får øjnene op for, hvilke muligheder der ligger i at få lavet en vurdering af sine realkompetencer fra sit arbejdsliv," siger undervisningsministeren.

 

DFS linkFind dit guld - kampagnematerialer

DFS linkDFS-tema Realkompetence

Fakta Realkompetence-vurderinger (RKV) er gratis og foretages på uddannelses-institutioner, der udbyder voksen- og efteruddannelse inden for uddannelses-områderne AMU, GVU, avu og almengymnasiale fag, VVU og diplomuddannelser.

En RKV giver afhængig af uddannelsesområdet mulighed for at få adgang til uddannelse, individuel tilrettelæggelse og afkortning af en uddannelse.

Man kan desuden få et kompetencebevis, hvis dele af en given uddannelse vurderes som opfyldt, eller man kan få et uddannelsesbevis, hvis hele uddannelsesmålet vurderes som opfyldt.

Resultatet af en RKV er gyldig på alle uddannelses-institutioner over hele landet og kan også bruges, når man søger job.

VEU-centre er et formelt samarbejde mellem institutioner for de erhvervsrettede uddannelser, herunder AMU og VUC. Der findes i alt 13 VEU-centre fordelt over hele landet.

VEU-centrene skal medvirke til at styrke kvaliteten og effekten af voksen- og efteruddannelses-området, blandt andet ved at fungere som én indgang for personer og virksomheder, som ønsker rådgivning og vejledning om voksen- og efteruddannelse, herunder også realkompetence-vurdering (RKV).