Bedre muligheder for at klage over pressen

7. februar 2012

Ofrene har ikke altid overskud til at klage, når de er blevet hængt ud i pressen. Derfor skal Pressenævnet tage sager op af egen drift, mener John Meinert Jacobsen, der er medlem af Pressenævnet efter indstilling fra DFS.

John Meinert Jacobsen
"Hvis man uretmæssigt er blevet hængt ud på forsiden - ligesom den mand, der blev "dømt" for at være morder - så skal fejlen rettes samme sted,” siger John Meinert Jacobsen.

"Jeg blev lidt påvirket af nogle af de sager, der var i foråret - særligt sagen om en far, der dræbte sine tre børn. Her fik vi en klage fra en nabo over medierne. Den blev selvfølgelig afvist, fordi naboen ikke havde retlig interesse. Vi afviser mange sager med den begrundelse, og jeg synes godt, vi kan være mere åbne for, om der faktisk er nogle etiske grænser, der er overtrådt," siger John Meinert Jacobsen til Journalisten.dk.
John Meinert Jacobsen er forretningsfører i AOF-Danmark og medlem af Pressenævnet på indstilling fra Dansk Folkeoplysnings Samråd. DFS udpeger to personer, der er offentlighedens repræsentanter i nævnet.

Vi bør gribe ind
Journalistforbundets blad Journalisten havde for et par uger siden et tema om Pressenævnet. De omtalte flere sager, der ikke var blevet behandlet i Pressenævnet.

To begrundelser for afvisningerne gik igen. Enten klagede ofrene senere en fire-ugers fristen. Eller også kom klagen fra familiemedlemmer, venner eller naboer til den, der følte sig hængt ud i et medie, ikke for den udsatte selv.
John Meinert Jacobsen støtter kritikken:
"Jeg mener, at Pressenævnet bør gribe ind i sager, hvor der er et klart offer for en grov forbrydelse, og hvor medierne ikke viser de særlige hensyn til ofret, som de skal ifølge de presseetiske regler. Her ville det være både legitimt og rigtigt, hvis vi tog nogle sager op af egen drift. Er det her etisk og moralsk forsvarligt? Er privatlivets fred opretholdt? Vi bør gribe ind, fordi ofrene meget sjældent selv har overskud til at klage," siger han til Journalisten.dk

Velkommen på forsiden!
John Meinert Jacobsen mener også, at Pressenævnets tidsfrist på fire uger bør forlænges:
"Pointen er, at folk får mere tid til at mærke efter, hvordan de føler sig behandlet af medierne - og det er svært at sige, når man står midt i det."
Endelig støtter John Meinert Jacobsen et forslag, der diskuteres på Christiansborg i øjeblikket:
"Jeg har den opfattelse, at hvis man uretmæssigt er blevet hængt ud på forsiden - ligesom den mand, der blev "dømt" for at være morder - så skal fejlen rettes samme sted," siger han.