Bedste springbræt til ungdomsuddannelse

Bedste springbræt til ungdomsuddannelse

10. oktober 2012

Det er skolekammeraterne, der gør forskellen. På efterskolerne trækker de stærke elever de svage op. Derfor er efterskolerne det bedste springbræt til en ungdomsuddannelse ifølge en undersøgelse.

Troels Borring 160
"Efterskolens særlige læringsmiljø giver resultater," siger Troels Borring, der er formand for Efterskoleforeningen

Hvis en ung person fra et uddannelsessvagt hjem går på efterskole, er der større sandsynlighed for, at han eller hun bagefter starter på en ungdomsuddannelse.
En af årsagerne er den såkaldte 'skolekammeratseffekt', som betyder, at elever fra uddannelsesstærke hjem trækker de svagere elever op. Denne effekt er særligt stærk på en efterskole pga. det koncentrerede samvær.

God investering
Det fremgår af en undersøgelse, som konsulentfirmaet Damvad har foretaget for Efterskoleforeningen. På baggrund af undersøgelsen konkluderer foreningen, at efterskolerne giver værdi både for samfundet og den enkelte.
"Undersøgelsen bekræfter, at 10. klasse på en efterskole er en god investering for både eleverne og for samfundet generelt. Og vi kan se, at efterskolens særlige læringsmiljø og relationen mellem lærere og elever giver resultater," siger formanden for Efterskoleforeningen, Troels Borring. 

DFS linkMere om undersøgelsen

Konklusioner fra undersøgelsen

• Elever, der har taget 10. klasse på en efterskole, har større sandsynlighed for at gå i gang med og gennemføre en ungdomsuddannelse, end elever der ikke har været på efterskole.
• Langt hovedparten af efterskoleeleverne går videre til en gymnasial uddannelse.
• Skolekammerats-effekten' er særligt stærk på efterskolen, hvilket betyder, at elever fra uddannelsesstærke hjem trækker de svagere elever op - samtidig med at de stærke elever har en øget sandsynlighed for en ungdomsuddannelse ved at gå på efterskole.
• Det fremgår endelig af undersøgelsen, at effekten på overgang til og gennemførelse af ungdoms-uddannelse er stærkest for 10. klasse elever og for elever, der har taget både 9. og 10. klasse på en efterskole. Dermed xokumenteres, at det ekstra år før start på ungdomsuddannelserne betaler sig.