Besparelser på danskuddannelse er fjernet

Kommentar: Besparelser på danskuddannelse er fjernet

16. november 2012

Danskuddannelsen for voksne udlændinge er et område, som er utrolig vigtig for AOF, da netop danskuddannelse er helt afgørende for integrationen, skriver John Meinert Jacobsen i denne kommentar.

John Meinert Jacobsen

Regeringen ønskede i finanslovsforslaget 2013 i alt at spare 200 millioner kr. på danskuddannelsen. Som baggrund for besparelsen blev der refereret til en endnu ikke offentliggjort rapport fra en arbejdsgruppe, der pegede på at 30 % af alle påbegyndte moduler ikke afsluttes.

AOF Danmark og AOF Sprogcenterrådet har brugt mange kræfter på at diskutere og skrive notater om, hvilke konsekvenser besparelserne ville have for området. Gennem centrale politikere og ikke mindst ministeren lykkedes det at blive hørt. Søndag d. 11.11.12 blev, der indgået forlig om finansloven 2013 mellem Regeringen og Enhedslisten, og besparelserne på danskuddannelsen blev ikke gennemført.

Det er en nyhed, som vi er meget glade for i AOF og jeg synes, at vi for en stund kan lykkeønske hinanden. Regeringen vil nok fortsætte med at undersøge danskuddannelsen, for at justere den, både økonomisk og lovgivningsmæssigt. Det er vi i AOF enige i.

Lov om Danskuddannelse for voksne udlændinge blev vedtaget i en tid, hvor målgruppen hovedsagligt var flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. I dag er målgruppen ændret markant til hovedsagligt at være arbejdsmigranter og studerende. Lovgivningen har således ikke fulgt med udviklingen frem til i dag.

AOF mener også, at der bør arbejdes for et statsligt fastsat taxameter, som udmeldes hvert år i takstkataloget, som en del af finansloven. Fra 2010 har der ikke været udmeldt takster og dette sammenholdt med, at kommunerne presses til at udlicitere flere opgaver, har medført et stærkt pres på priserne, hvilket har givet udslag i, at priserne i visse kommuner ligger på 50 - 60 % af de tidligere fastsatte takster. Det kan ikke ske, uden at det går ud over kvaliteten i uddannelsen.

Danskuddannelsen for voksne udlændinge er et område, som er utrolig vigtig for AOF, da netop danskuddannelse er helt afgørende for integrationen. Derfor vil AOF fortsat arbejde videre med danskuddannelsen, så voksne udlændinge har de helt rigtige betingelser og rammer for at blive integreret i Danmark.