Besparelser på folkeoplysning droppet

Besparelser på folkeoplysning droppet

13. november 2012

Flere planlagte besparelser på folkeoplysende skoler røg ud af finansloven mellem første udkast og det endelige forlig. Frie Fagskoler fik rullet de nedskæringer, der ramte dem med Genopretningspakken fra 2010, tilbage.

Niels Glahn
"Vi må vælge at tro, at det ikke er udtryk for bevidst politisk nedprioritering, når højskolerne ikke får rullet besparelserne fra Genopretningspakken tilbage - i modsætning til de andre frie kostskoleformer,” siger Niels Glahn.

"Finanslovsaftalen er et stort skulderklap til det udviklingsarbejde, som Frie Fagskoler har lavet i de sidste år - og vi er glade for at Enhedslisten og regeringen har været fremsynet i denne sag," siger Jette Rønne, der er formand for Foreningen af Frie Fagskoler, de tidligere husholdnings- og håndgerningsskoler.
På linje med efterskoler og folkehøjskoler ramte Genopretningspakken i efteråret 2010 de frie fagskoler hårdt. I forbindelse med finansloven for 2011 fik efterskolerne set den støtte tilbage, de havde mistet, og i denne omgang lykkedes det for de frie fagskoler.
"Nu er en vigtig sten ryddet af vejen i forhold til Frie Fagskolers ambitiøse arbejde med at få flere unge ind på erhvervsuddannelserne og samtidigt sikre, at der er et praktisk-fagligt kostskoletilbud til de mange unge, som har behov for "den praktiske vej til uddannelse og arbejdsliv," siger Jette Rønne.

Uforståeligt
Folkehøjskolerne har stadig ikke fået kompensation for tabet ved Genopretningspakken.
"Jeg glæder mig på de andre skoleformers vegne. Vi er jo en del af samme familie," siger generalsekretær Niels Glahn, Foreningen af Folkehøjskoler i Danmark, og tilføjer:
"Men det er uforståeligt, at det ikke er også er sket for folkehøjskolerne. Vi må vælge at tro, at det ikke er udtryk for bevidst politisk nedprioritering."
Til gengæld lykkedes det at bevare den såkaldte "Ciriusordning", hvor unge fra de tidligere østlande kunne komme på højskole med et stipendie fra den danske stat. I dens nye form med titlen "Stipendieordning for udenlandske højskoleelever" modtager den enkelte højskole en pulje, hvorfra de kan bevilge stipendier til alle internationale elever - uanset hjemland.
Den samlede pulje er ligesom den tidligere "Ciriuspulje" på 3 mio. kr.

Sprogcentre går fri
En stor del af landets sprogcentre drives af oplysningsforbund. Deres kursister var målet for en besparelse i finanslovsforslaget på 200 mio. kr. ud af i alt 1,3 mia. kr. til danskundervisning for voksne udlændinge. Denne besparelse blev taget af bordet i sidste fase af forhandlingerne.
Endelig har produktionsskolerne opnået, at der også i 2013 er afsat midler til produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse, i alt 13,2 mio. kr.