Den praktiske vej

Den praktiske vej

26. april 2012

”Frie Fagskoler er den praktiske vej til uddannelse, arbejde og liv,” sagde formanden på foreningens årsmøde. Dansk Industri kaldte skoleformen ”attraktiv”, og en forsker fandt skolernes nye koncept ”meget overbevisende”.

Jette Rønne FF 160
"Jeg vil arbejde for, at Frie Fagskoler bliver centralt placeret i fremtidens uddannelseslandskab som den skoleform, der er den praktiske vej til uddannelse, arbejde og liv," sagde Frie Fagskolers nyvalgte formand, Jette Rønne.

Årsmødet, der fandt sted den 20.-21. april i Vingstedcenteret var det først, siden skolerne blev enige om at lægge det forældede "husholdnings- og håndarbejdsskolerne" bag sig. Foran sig har foreningen visionen klar: "Frie Fagskoler vil være en moderne kostskoleform, som er trædesten for praktisk orienterede unge på deres vej fra grundskolen til ungdomsuddannelse og erhverv."

I er attraktive
På mødet fik de anerkendelse og opbakning til denne vision fra to eksterne oplægsholdere
"Jeg er blevet bedt om at fortælle, hvordan I kan gøre jer attraktive overfor arbejdsmarkedet. Mit svar er: I er attraktive," sagde Claus Rosenkrands Olsen, der er chefkonsulent i Dansk Industri.
Han beskrev baggrunden for denne vurdering således:
"Vi taler altid om, at vi er et videnssamfund, men vi har også en kompetence i forhold til de faglærte, som skal være med til at skabe udvikling i vores samfund. De videnstunge og de praktiske erhverv skal forenes. Derfor er vi dybt afhængige af de faglærte, som er kernearbejdskraft - bindeled ml. produktion og udvikling."
Claus Rosenkrands Olsens konklusion på det var:
"Der er virkelig brug for, at nogen tager sig af at hjælpe de unge til at blive parate til at gennemføre en erhvervsuddannelse. Det kan Frie Fagskoler."

Overbevisende koncept
Gennem en tre-årig udviklingsproces har Frie Fagskoler samlet sine styrker i et ny koncept, "Parat til Erhvervsuddannelse". Den nyvalgte formand for foreningen, Jette Rønne, begrundede konceptet således:
"Det er forfejlet at tro, at afklaringen kan finde sted på erhvervsuddannelsen. Det er alt for sent, hvilket ikke mindst bekræftes af det store frafald, vi ser i dag. De unge potentielle erhvervsskoleelever har behov for at blive ordentligt forberedte på, hvad der venter dem, inden de starter på EUD."
"Meget overbevisende" kaldte forskningsleder Torben Pilegaard Jensen, AKF (Anvendt KommunalForskening), det nye koncept.
"Den folkeskole, vi har i dag, tilbyder ikke en undervisning for de praktisk orienterede unge, særligt drengene. Derfor er der brug for Frie Fagskoler, som ved, at mange unge lærer bedst ved at bruge hænderne, " sagde Torben Pilegaard Jensen, der også pegede på betydningen af kostskoleformen, fordi den bringer de unge ud af hjemmemiljøet