DFS søger studentermedhjælper

DFS søger studentermedhjælper

24. august 2012

Til Dansk Folkeoplysnings Samråds (DFS) sekretariat søger vi en studentermedhjælper til at indsamle, bearbejde og formidle statistiske oplysninger om folkeoplysning.

DFS Logo Initialer 160

Dine arbejdsopgaver
Din hovedarbejdsopgave er at indsamle data om folkeoplysning fra de kilder der findes, bearbejde dataene og formidle resultaterne internt og eksternt. Formidlingen kan have form af tabeller og grafer, i form af skriftligt formulerede rapporter og policy-papirer, el.lign., afhængigt at dine kompetencer. F.eks. ønsker vi at udvikle en årlig publikation med titlen "Folkeoplysningen i tal". Derudover kan der være opgaver i forbindelse med interne evalueringer og undersøgelser, mv.

Vi lægger vægt på at du:
• Er i gang med en relevant uddannelse på kandidatniveau.
• Har erfaring med statistisk databehandling fra uddannelse, tidligere arbejde eller lignende.
• Har kendskab til de gængse statistiske datakilder.
• Har et solidt kendskab til Excel eller andre databehandlingsprogrammer samt evt. kendskab til survey redskaber som f.eks. Feedback Server eller andet.
• Kan arbejde selvstændigt med området og tage egne initiativer.
• Har en arbejdsform der er struktureret og med fokus på resultater.
• Har erfaring med at samarbejde i projekter og teams.
• Er serviceminded og imødekommende overfor kollegaer, medlemsorganisationer og eksterne parter.
• Har lyst til at bidrage til udviklingen af sekretariatet både fagligt og socialt.

At arbejde i DFS
DFS er folkeoplysningens brancheorganisation og er som sådan paraplyorganisation for 33 landsdækkende folkeoplysende organisationer. Det er generelt DFS' opgave at servicere medlemsorganisationerne og medvirke til deres udvikling, varetage deres interesser og være en folkeoplysningspolitisk stemme i samfundsdebatten.
I sekretariatet arbejder vi projektorganiseret og har fokus på udviklingen af projektorganisationen. Sekretariatet har ni medarbejdere, der alle har samarbejdsrelationer med hinanden på forskellig vis.
Vi har et åbent kontorlandskab med en uformel omgangstone og tilbyder fleksible og attraktive arbejdsvilkår.

Vilkår
Stillingen er timebaseret med ca. 15-20 timer ugentligt. Løn efter aftale.

Ansøgningen

Stillingen ønskes besat snarest muligt.

Din ansøgning skal sendes til dfs@dfs.dk, så den er modtaget senest mandag den 17. september 2012 kl. 12.00.

Du velkommen til at kontakte sekretariatsleder Trine Bendix (33260373 / 61600013 / tbk@dfs.dk) med spørgsmål vedrørende stillingen.