DFS søger to konsulenter

DFS søger to konsulenter

8. maj 2012

DFS efterlyser en udviklingskonsulent med solid erfaring fra sektoren. Konsulenten skal bl.a. arbejde med vidensopsamling og brobygning. I et andet opslag søges en analysekonsulent i en jobtilskudsstilling

To stillinger er ledige i Dansk Folkeoplysnings Samråd. Ansøgningsfrist til begge stillinger er 29. maj.

Udviklingskonsulent
I stillingsbeskrivelsen for udviklingskonsulenten står bl.a.:
"Du vil indgå i et bredt felt af arbejdsopgaver, men der er i udgangspunktet to hovedopgaver. Den ene er vidensopsamling og kontakt til vidensmiljøer indenfor folkeoplysning og voksenundervisning i Danmark, Norden og udlandet i øvrigt. Den anden er specifikt arbejdet med folkeoplysningens brobygning fra grundskole til ungdomsuddannelse, herunder medvirken til sekretariatsbetjening af et netværk på området. "
Der lægges vægt på relevant uddannelse,  flere års erfaring med folkeoplysning eller voksenundervisning, evne til at skabe og vedligeholde kontakter med mere.
Stillingen er en fuldtidsstilling og ønskes om besat pr. 1. august 2012.

Analysekonsulent med løntilskud
Om analysekonsulentens opgaver står bl.a.:
Din hovedarbejdsopgave er at indsamle data om folkeoplysning fra de kilder der findes, bearbejde dataene statistisk og formidle resultaterne internt og eksternt. Formidlingen kan have form af tabeller og grafer, i form af skriftligt formulerede rapporter og policy-papirer, el.lign., afhængigt at dine kompetencer."
Vilkår
Stillingen er på 30-37 timer ugentligt på de vilkår, der gælder for en løntilskudsstilling. Stillingen ønskes besat snarest muligt.

DFS linkJobopslag "Udviklingskonsulent"

DFS linkJobopslag "Analysekonsulent med løntilskud"

Ansøgningerne skal sendes til dfs@dfs.dk, så de er modtaget senest den 29. maj 2012 kl. 12.00.

Interesserede er velkomne til at kontakte sekretariatsleder Trine Bendix (33260373 / 61600013 / tbk@dfs.dk) med spørgsmål vedrørende stillingen.

Relaterede nyheder