Elever skal afklares inden erhvervsuddannelsen

Elever skal afklares inden erhvervsuddannelsen

24. august 2012

”Ungdomsklasserne skal oprettes på steder, der kombinerer et alment dannende miljø med gøremålspædagogik.” Frie Fagskoler vender sig mod politisk forslag om ungdomsklasser på erhvervsskoler.

Jette Rønne FF 160
"Det er alt for sent at afklare de unge, når de først er startet på erhvervsuddannelsen. Det viserdet store frafald," udtaler Frie Fagskolers formand, Jette Rønne

To københavnske borgmestre Anne Vang (S) og Anna Mee Allerslev (R) foreslået tidligere på måneden at oprette ungdomsklasser på erhvervsuddannelserne for at fastholde eleverne. Det forslag rammer forbi målet, mener Frie Fagskoler, som er foreningen for det, der tidligere blev kaldt husholdnings- og håndarbejdsskoler.
Foreningen er enig i, at der skal radikal nytænkning til for at mindske frafaldet på ungdomsuddannelserne. Men den mener ikke, at erhvervsskolerne er stedet.
Ifølge Frie Fagskoler skal eleverne være motiveret og afklaret, før de starter på en erhvervsuddannelse.

En anden pædagogisk tilgang
Frie Fagskolers formand Jette Rønne udtaler: "Det er forfejlet at tro, at afklaringen skal finde sted på erhvervsuddannelsen. Det er alt for sent, hvilket bekræftes af det store frafald.
Det kræver en helt anden pædagogisk tilgang og et andet miljø end det, der i dag er til stede på erhvervsuddannelserne. Derfor skal ungdomsklasserne oprettes på steder, der kombinerer et alment dannende miljø med gøremålspædagogik, hvor eleven via hands-on erfaring prøver kræfter med et eller flere erhvervsfag, inden eleven fastlåses i en specifik erhvervsretning."

Livsstilsundervisning
Som alternativ henviser Frie Fagskoler til skoleformens nye koncept "Parat til Erhvervsuddannelse". Her bliver eleven uddannelsesparat gennem livstilsundervisning og ved at prøve kræfter med et eller flere erhverv i både praktikforløb og erhvervsrettet gøremålsundervisning i tæt samarbejde med de lokale arbejdsgivere.