Er I lige så nysgerrige som for 100 år siden?

Er I lige så nysgerrige som for 100 år siden?

2. april 2012

Kulturministeren Uffe Elbæk glæder sig til samarbejdet med AOF, men han har også forventninger til os. Dette var hans klare budskab, da han åbnede AOF Danmarks repræsentantskabsmøde.

Uffe Elbæk AOF-rep 2012
"AOF bliver nødt til at finde strategiske og innovative løsningsmodeller, som er uforudsigelige," sagde kulturminister Uffe Elbæk på AOF's repræsentantskabsmøde

Af John Meinert Jacobsen og Humaira Nasim*

AOF´s grundlæggere var entreprenante og havde stærke alliancer til eksterne samarbejdspartnere. AOF har eksistereret i snart 100 år og har en gloværdig historie, som vi kan være stolte af. Kulturministeren forestiller sig derfor, at AOF skaber forandringsagenter.

Tre store kriser
Kulturministeren påpeger, at vi i Danmark står overfor tre store kriser.
Der er empatikrisen, som har gjort, at vi har tabt fællesskabsfølelsen, som har medført en større individualisering. Vi har mistet evnen til at række hånden ud for andre. Hvordan tackler vi det?
Systemkrisen handler om innovation. Vi skal blive bedre til at samarbejde på tværs af sektorer og finde løsningsmodeller sammen med offentlige og private virksomheder samt civilsamfundet. AOF bliver nødt til at finde strategiske og innovative løsningsmodeller, som er uforudsigelige. AOF skal finde nye samarbejdspartnere og lege med andre end vores egne medlemsorganisationer.
Endvidere står vi også overfor en ressource og miljøkrise. Vi lever i dag i et samfund, hvor ressourcerne bliver færre og anderledes. Vi skal indrette og nytænke arbejdspladser samt uddannelsesinstitutioner. Vi skal som samfund stille os selv de svære spørgsmål og genopfinde vores samfundstænkning og AOF kan også være en vigtig medspiller her.  

Ikke de største men de bedste
AOF Danmark er enig med kulturministeren i, at fællesskabsfølelsen kan og skal være stærkere. Evnen til at sætte sig selv i andres sted skal i større grad tilbage til vores kultur. Det skal vi arbejde for.
Folkeoplysningen skal myndiggøre os i fællesskab, og vi skal gennem AOF's tilbud til borgerne medvirke til at prikke til borgernes interesse for egen og fælles udvikling. Gennem entreprenante og vitale partnerskaber, kan vi nå nye målgrupper med vores forening og skabe nye tilbud. Ministerens pointe om, at vores vision ikke skal være at være det største oplysningsforbund i Danmark, men være det bedste oplysningsforbund for Danmark, kan vi få meget nytte af, når vi skal se på, hvorledes foreningen AOF kan udvikles og fornys.

Opfindsomhed og nysgerrighed
Vi har skabt social innovation før og tænkt nyt, da vi gik fra landbrug til industri. Derfor er det essentielt, at vi stimulerer vores opfindsomhed og nysgerrighed og tuner ind på den frekvens som stiller spørgsmålene: hvad er en folkeoplysende forening og hvordan har samfundet brug for at AOF udvikler sin forening for samfundet.
For som ministeren sagde: "Samfundet har flere udfordringer, som AOF kan løse."

* John Meinert Jacobsen er forretningsfører i AOF Danmark
* Humaira Nasim er konsulent i AOF Danmark

 

DFS linkSe og høre hele Kulturministerens oplæg på youtube