Færre penge til handicappedes folkeoplysning

Færre penge til handicappedes folkeoplysning

29. oktober 2012

Tre millioner kroner mindre til at sikre, at handicappede kan deltage i folkeoplysning på lige fod med andre. Det blev resultatet af årets satspuljeforlig.

Henrik Christensen 160
Ifølge DOF-sekretariatsleder Henrik Christensen betyder nedskæring på støtte til handicappedes deltagelse i folkeoplysning, at Danmark ikke overholder en FN-konvention.

For mange personer med handicap er folkeoplysning kun tilgængelig på lige vilkår, hvis handicapbetingede udgifter til fx befordring, tegnsprogstolkning m.m. dækkes.
Ifølge folkeplysningsloven kan ministeren yde tilskud til denne type udgifter, men der er kun afsat 3,5 mio. kr. til formålet på finansloven. 

Behovet større
Dansk Oplysnings Forbund (DOF) arbejdede i 2008 for, at der blev afsat et beløb fra den såkaldte satspulje til dette formål. Mange af DOF's medlemsskoler arbejder med handicappede. Resultatet blev en bevilling på 15 mio. kr. fordelt over årene 2009-12.
Igen i år opfordrede DOF satspuljepartierne om en bevilling for 2013-16, men da satspuljen er mindre i år, blev der kun afsat 12 mio. kr. i treårs-perioden. Til sammenligning er bruttoudgiften til handicapbetingede udgifter i 2010 ifølge Undervisningsministeriet ca. 17 mio. kr.

Brud på FN-konvention
"Samtidig er flere og flere kommuner ophørt med frivillige bidrag til denne type udgifter," siger DOF's sekretariatsleder, Henrik Christensen og tilføjer:
"Det vil formentlig betyde, at dækningsgraden vil falde til under 50 %,. Det vil igen medføre, at en del undervisning ikke vil kunne gennemføres, og at personer med handicap ikke vil have lige muligheder på grund af deres handicap."
Ifølge Henrik Christensen strider det mod principperne i FN's konvention om rettigheder for personer med handicap, som Danmark har ratificeret.