Folkeoplysningens laboratorium

19. december 2012

Da de fleksible tilrettelæggelsesformer i 2007 gjorde det muligt for aftenskolerne at afvige fra de normale tilskudsregler, blev det kaldt folkeoplysningens laboratorium. Et tema i bladet NETOP NYT fortæller, hvordan de er blevet brugt, men konstaterer også, at der ikke har været vild gang i laboratoriet.

NETOP NYT 160

"I første omgang tænker vi ikke i tilskud, men benytter muligheden for at tænke i nye aktiviteter, og så bagefter tænker vi i, om det kan betale sig. Vi vil bruge de fleksible tilrettelæggelsesformer til at være kreative og sprænge nogle rammer."
Sådan citerer NETOP NYT/December 2012 en deltager i et projekt, som oplysningsforbundet NETOP sammen med de fire andre store oplysningsforbund (AOF, DOF, LOF og FOF) har iværksat med støtte fra DFS.
Projektet fulgte nogle af de forløb med fleksible tilrettelæggelsesformer, som aftenskoler gennemfører - fra første tanke via gennemførelse og sluttende med endelig afregning med kommunen. (Se mere i højre kolonne).

Klippekort til fitness
NETOP NYT fortæller også om to af de skoler, der for alvor har taget muligheden til sig.
Den ene er FOKUS Fitness i Aalborg. Her køber deltagerne et "klippekort", der giver adgang til et bestemt antal kursusgange, og så stempler de ind, når de har tid.
Skoleleder Bjørn Salling fortæller, at det har været en succes. Skolen har netop oprettet fitness-center nummer to, og det er ikke - som nogle frygtede - gået ud over andre aktører på området:
"Vi havde for nylig lidt murren i krogene fra et foreningsbaseret motionscenter i Aalborg Øst, der var bange for at vi stjal deres medlemmer.
Men det er nu i bero. De havde 300 medlemmer, før vi åbnede i Øst. Nu har de 500 medlemmer. Vi har fået 500 nye medlemmer i Aalborg Øst. Samlet set er der sket i tredobling af fitness-medlemstallet i Aalborg Øst, efter at vi er åbnet," fortæller Bjørn Salling.

Tag initiativet
Fra FO-Århus opfordrer skoleleder Torben Dreier sine kolleger rundt om i landet til at komme i gang - og ikke vente på retningslinjer fra kommunerne.
"Aftenskolerne skal nok selv tage initiativet, hvis de vil i gang i kommuner, der endnu ikke har erfaringerne ...," siger han.

Ufleksible kommuner
Både i Aarhus og Aalborg har man haft et godt samarbejde med kommunerne, men sådan er det ikke alle steder.
NETOP NYT beretter om Nordfyns kommune, som kræver, at FO Nordfyn søger om særskilt tilskud til fleksible tilrettelæggelse, selv om loven siger, at de frit må benytte op til 40 procent af den almindelige bevilling til formålet.
"På den måde begrænser man vores mulighed for at anvende fleksible tilrettelæggelsesformer fleksibelt i sin egentlige betydning," siger skoleleder i FO Nordfyn, Kaj Andersen.

DFS linkMere om fleksible tilrettelæggelsesformer
Her finder I en gennemgang af reglerne for fleksible tilrettelæggelsesformer, ideer til fleksible tilrettelæggelsesformer samt en grundigere beskrivelse af ovenstående forløb i projektet.

DFS linkNETOP NYT/ December 2012

 

Keramisk sommerskole
- klippekortsmodellen Undervisning tilrettelagt, så den enkelte deltager selv har mulighed for at vælge det tidspunkt, der passer bedst. I løbet af sommeren afholdes en lang række daglige, keramiske kurser, og kursisten kan frit vælge, hvornår han/hun ønsker at deltage, indtil det det købte antal undervisningsgange er opbrugt.

Fotografer med spejlreflekskamera
- blandet læring Kombination af almindelig undervisning ved fremmøde samt undervisning via elektronisk læringsportal.

It for begyndere/ Cykelslangetasker
- Kun underviser på dele af tiden
Begge forløb er tilrettelagt, så der kommer en underviser og giver grundviden samt inspiration, hvorefter deltagerne arbejder videre selv, og med gensidig støtte.

Træ, inspiration og trædrejning/ Strik og hækling/ Kreativt værksted
- Uden underviser
Alle tre forløb er tilrettelagt, så det er deltagernes gensidige inspiration, der er det bærende. Der er ingen underviser, men i stedet en værkstedsansvarlig.