Frivillig Fredag 2012

Frivillig Fredag 2012

5. marts 2012

2011 var en fantastisk premiere. Frivillig Fredag 2012 skal blive endnu bedre, siger Frivilliggårdets sekretariat. En opsamling på aktiviteterne i 2011 og inspirationshæfte skal være med til at sikre dette.

Frivillig Fredag skal sikre, at den frivillige indsats i Danmark bliver vist frem, anerkendt og videreudviklet.  Ifølge Frivilligrådets sekretariat var 2011et fantastisk premiere år, hvor masser af deltagere fra både foreningslivet, virksomheder og kommuner deltog med en mængde spændende aktiviteter.
Som sidste år er Frivillig Fredag i 2012 placeret på sidste fredag i september, denne gang den 28. september. Frivilligrådet lægger dog op til, at aktiviteter kan ske i hele ugen op til den 28.      

Mangfoldigheden
"Frivillig Fredag er en fantastisk mulighed for at vise og synliggøre mangfoldigheden i det frivillig arbejde og anerkende den store indsats, de frivillige gør. Samtidig kan dagen være en lejlighed til at afprøve nye innovative aktiviteter og metoder og skabe nye samarbejdsrelationer, " siger formanden for Frivilligrådet, Vibe Klarup Voetmann

Del det du kan og skab noget nyt!
Dette års Frivillig Fredag har underoverskriften: 'Del det du kan og skab noget nyt'. Med temaet sættes der fokus på, hvordan deling af viden, kvalifikationer, håndværk, praksis og kunnen på tværs af sektorer, områder f.eks. kultur, natur, idræt og det sociale såvel som på tværs af alder og social baggrund kan virke innovativt og udviklende i forhold til velfærdsfornyelse. Et eksempel kunne være at arbejde med aktiviteter på tværs af generationer og dermed knytte an til Det europæiske år for aktiv aldring og Generationernes dag i oktober.