Højere satser for skattefri godtgørelse i foreningslivet

Højere satser for skattefri godtgørelse i foreningslivet

20. november 2012

Frivillige foreninger må give skattefri godtgørelse til befordring, rejse, telefon og administration. Satserne er netop blevet sat op.

Skat 160

Ligningsloven giver mulighed for, at ulønnede bestyrelsesmedlemmer eller frivillige, ulønnede medhjælpere, der yder bistand som led i foreningens skattefri virksomhed, kan modtage skattefrie godtgørelser fra foreningen. Den skattefri godtgørelse kan dække frivilliges udgifter til telefon, administration, tøj.

Fra den 1. oktober 2012 er satserne sat op med i gennemsnit cirka 5 procent. Det fremgår af en ny bekendtgørelse fra Skatteministeriet.

Den såkaldte skattefri omkostningsgodtgørelse kan udbetales i stedet for refusion efter regning til frivillige.