Højskolerne ser ud i verden

Højskolerne ser ud i verden

4. juli 2012

Højskolerne skal hjælpe Danida med at oplyse om dansk udviklingsbistand. Udlændinge fra Europa vil også fremover kunne få støtte til et dansk højskoleophold, selv om ordningen stod til at udløbe.

Uffe Elbæk FFD 160
Kulturminister Uffe Elbæk talte på højskoleforeningens årsmøde.

"Højskolernes engagement i det internationale udviklingsarbejde har været nedprioriteret af foreningen i en periode. Men det er ved at ændre sig," sagde formanden, Helga Kolby Kristiansen, da foreningen holdt årsmøde på Løgumkloster Højskole den 7. og 8. juni.
Det er Danidas oplysningsudvalg, som har bedt Foreningen af Folkehøjskoler i Danmark om at hjælpe med at kvalificere oplysningsarbejdet, og det har foreløbig udløst 150.000 kr. til et pilotprojekt.

Ministerens engagement
Også kulturministeren kunne berette godt nyt for højskolerne på den internationale front. Til og med i år har der eksisteret en såkaldt Cirius-ordning, som betyder, at elever fra andre europæiske lande kan få støtte til et højskoleophold i Danmark. Uffe Elbæk fortalte i sin tale, at ordningen vil fortsætte.
"Det vakte stor begejstring," fortæller Per Paludan Hansen, der repræsenterede DFS på årsmødet.
"Jeg synes i det hele taget, at ministeren viste et ægte engagement, ikke bare i højskolerne, men i folkeoplysningen som sådan. Det var ellers i de dage, hvor han skulle forsvare sit fodboldbesøg i Ukraine, så han havde andet at tænke på."
Uffe Elbæk gentog fra tidligere, at folkeoplysningen er på ministeriets dagsorden i 2013.
"Jeg har store forventninger til, at vi sammen med ministeren kan skabe grundlag for en udvikling af folkeoplysningen," siger DFS' formand.

Fællesskaber efterspørges
Per Paludan Hansen er også meget begejstret for Helga Kolbys beretning: "Den var flot og perspektivrig."
Han bed især mærke i Helga Kolbys understregning af, at der nu igen efterspørges fællesskaber fra mange sider:
"Det er næppe tilfældigt, at disse tanker kommer på samme tid fra forskellig side. Vækst og velfærd. Uddannelse og dannelse. Fællesskab og demokrati. Tilsammen udtrykker de en overbevisning om, at uden en genindsættelse af fællesskabet bliver det svært at håndtere en foranderlig og kompliceret verdens udfordringer," sagde højskole-formanden.
"Det falder i tæt tråd med de overvejelser og diskussioner, der foregår i vores tænketank Kredsen, som Helga også er med i," siger Per Paludan Hansen.