Hvad dælen nøler I efter?

Hvad dælen nøler I efter?

28. juni 2012

Nu må der ske noget med fleksuddannelsen. Vi vil snart se et lovforslag. Sådan lyder opfordringen i dagbladet Politiken fra repræsentanter for fem af de uddannelsesformer, der kan indgå et ny tilbud om uddannelse til de unge.

"Der er nedsat et udvalg med repræsentation fra otte ministerier, der bl. a. skal se på en fleksuddannelse. Resultatet skulle foreligge til september, men nu forlyder det, at det først bliver til nytår," står der i debatindlægget den 28. juni i Politiken.
Indlægget er skrevet af:
• Niels Glahn, Foreningen af Folkehøjskoler i Danmark
• Hanne Pontoppidan, formand, Uddannelsesforbundet,
• Hans Jørgen Hansen, formand, Lederforeningen for VUC,
• Søren Myrup Pedersen, formand, Ungdomsskoleforeningen
• Randi Jensen, sekretariatsleder, Daghøjskoleforeningen.

Taber for mange
De mener ikke, det kan vente så længe:
"Men det er nu, med den store ungdomsarbejdsløshed, at vi risikerer at tabe uhyggeligt mange unge på gulvet med store konsekvenser for både for den enkelte og samfundsøkonomien. Det burde kunne lade sig gøre at etablere uddannelsen hurtigt."

Undgå stigmatisering
De fem foreningsrepræsentanter frygter også, at uddannelsen bliver for snæver:
"Det er afgørende at holde fast i, at den nye uddannelse tager afsæt i den enkelte unges behov og ressourcer, og at målgruppen ikke kan sættes på en snæver formel. Hvis uddannelsen bliver defineret som en uddannelse for unge med "så store problemer, at de ikke vil kunne gennemføre en ungdomsuddannelse" ( Christine Antorini, Pol. 12.6.), vil den blive stigmatiserende og komme skidt fra start," skriver de

Her følger hele debatindlægget:

Hva' dælen nøler I efter?

"HVA' DÆLEN nøler I efter? Ved I ikke, at tiden er udløbet?". Sådan råbte Tordenskjold ind i bastionen i Marstrand 1719, da man ikke havde overgivet sig på det aftalte klokkeslæt.
Vi vil hermed på vegne af de 20.000 unge under 25 år, der er uden ungdomsuddannelse, råbe det samme.
Vi er ikke i tvivl om, at den nye regering og dets støtteparti er enige i, at det er en fortvivlende situation. Før valget var meldingen da også, at der umiddelbart skulle etableres en ny ungdomsuddannelse - en fleksuddannelse.
Det lød, at uddannelsen skulle være en ny fleksibel vej med fokus på den enkelte unges behov, og målgruppen blev defineret relativt bredt for unge, der er faldet fra, og frafaldstruede unge. Fleksuddannelsen skulle bestå af forløb sammensat af eksisterende uddannelser, herunder de folkeoplysende skoleformer. Den unge skulle have en gennemgående personlig vejleder, og uddannelsen skulle forankres ved Ungdommens Uddannelsesvejledning.
Disse principper lægger et højt ambitionsniveau og understreger, at der ikke skal laves mere af det samme, men noget nyt, tværgående og anderledes.
Det er afgørende at holde fast i, at den nye uddannelse tager afsæt i den enkelte unges behov og ressourcer, og at målgruppen ikke kan sættes på en snæver formel. Hvis uddannelsen bliver defineret som en uddannelse for unge med "så store problemer, at de ikke vil kunne gennemføre en ungdomsuddannelse" ( Christine Antorini, Pol. 12.6.), vil den blive stigmatiserende og komme skidt fra start.
NU VENTER VI. Der er nedsat et udvalg med repræsentation fra otte ministerier, der bl. a. skal se på en fleksuddannelse.
Resultatet skulle foreligge til september, men nu forlyder det, at det først bliver til nytår.
Men det er nu, med den store ungdomsarbejdsløshed, at vi risikerer at tabe uhyggeligt mange unge på gulvet med store konsekvenser for både for den enkelte og samfundsøkonomien. Det burde kunne lade sig gøre at etablere uddannelsen hurtigt. Alt det institutionelle er på plads, taxametersystemet, Statens Uddannelsesstøtte og Ungdommens Uddannelsesvejledning fungerer. Rammer og vilkår skal beskrives, men det må kunne klares, hvis viljen er til stede.
»Hva' dælen nøler I efter? Ved I ikke, at tiden er udløbet?«. Kom ud af bastionen, og medbring en plan, der kan sætte handling bag ordene.

Indlægget er skrevet sammen med Hanne Pontoppidan, formand, Uddannelsesforbundet, Hans Jørgen Hansen, formand, Lederforeningen for VUC, Søren Myrup Pedersen, formand, Ungdomsskoleforeningen, og Randi Jensen, sekretariatsleder, Daghøjskoleforeningen.

 

DFS linkFleksuddannelsen koster småpenge

DFS linkMere om fleksuddannelse, brobygning og folkeoplysning

Niels Glahn 100
Niels Glahn

Hanne Pontoppidan 100
Hanne Pontoppidan

HJH VUC 100
Hans Jørgen Hansen

Søren Myrup 100
Søren Myrup

Randi Jensen 100
Randi Jensen