Hverdagens demokrati

25. april 2012

Årets repræsentantskabsmøde i Folkevirke blev afholdt i Kvindernes Hus i København en regnfuld søndag d. 22.april.

Kulturel integration
Formand Annemarie Balle fortalte om Folkevirkes spændende, europæiske samarbejdsprojekt. CINT samler folkeoplysere fra Tyrkiet, Spanien, Frankrig, Storbritannien, Polen og Tjekkiet om arbejdet med at identificere og udbrede gode erfaringer og arbejdsmetoder til kulturel integration.
Projektet løber over tre år, og Folkevirke har blandt andet arrangeret en konference om hverdagens demokrati for deltagere fra de øvrige lande. Det har ogsåinspireret til brug af studiekredse som arbejdsmetode, hvilket er blevet afprøvet med stor succes af de øvrige projektdeltagende organisationer.

Direkte demokrati
På repræsentantskabsmødet blev det besluttet, at Folkevirkes øverst besluttende myndighed fremover skal være et årligt landsmøde, hvor formand og medlemmer af forretningsudvalget vælges direkte.
Det er en spændende proces for den over 60-årige organisation at gå fra en mindre gruppe valgte repræsentanter til et medlemsmøde med direkte demokrati. De tilstedeværende Folkevirkere ved fulde af ideer til, hvordan det organisatoriske møde kan få det kulturelle aspekt, som Folkevirke har i alle aktiviteter.
Der var også enkelte bekymringer for, om medlemmerne vil være interesserede i denne form for indflydelse, men ændringerne af vedtægterne blev vedtaget.

Messe Folkevirke 340
På DFS' repræsentantskabsmøde præsenterede Anne Marie Balle og Jeanne Bau-Madsen det europæiske projekt om kulturel integration, Folkevirke har deltaget i.