Industrien, erhvervsskolerne og gymnasierne vil have fleksuddannelse

Industrien, erhvervsskolerne og gymnasierne vil have fleksuddannelse

1. oktober 2012

Det er afgørende, at der tages hånd om faglige og sociale problemer inden starten på ungdomsuddannelserne. Derfor vil Dansk Industri, Gymnasieskolernes Rektorforening og Danske Erhvervsskoler have en fleksuddannelse.

Lars B Goldschmidt 160
Lars B. Goldschmidt, direktør Dansk Industri.

"Erhvervsskoler og gymnasier vil naturligvis fortsat påtage sig et ansvar for, at unge, der vil og kan, også selvom de skal have en hjælpende hånd her og der, oplever succes og lykkes med at gennemføre deres ungdomsuddannelse," skriver Peter Amstrup, formand Danske Erhvervsskoler - Lederne, Jens Boe, formand, Gymnasieskolernes Rektorforening og Lars B. Goldschmidt, direktør Dansk Industri i en kommentar den 1. oktober i Jyllands-Posten.
Men i samme åndedrag skriver de tre organisationsrepræsentanter: "Det er dog erfaringen, at en række unge mangler helt grundlæggende forudsætninger, der betyder, at de løber fra nederlag til nederlag. Det er derfor nødvendigt med nye tiltag, så de sidste 20 pct. også kan gennemføre enten en af de eksisterende ungdomsuddannelser eller et alternativt tilbud."

En fleksibel ramme
Som særligt opgave nævner de tre forfattere, "… at der i langt højere grad tages hånd om faglige og sociale problemer inden starten på ungdomsuddannelserne og ikke på ungdomsuddannelserne.
Til det formål har de fem forslag. Det ene er fleksuddannelsen:
"Der skal skabes en robust og gennemskuelig ramme om de mange tilbud i overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelser - og med en incitamentsstruktur, som sikrer, at alle unge får det tilbud, der bedst ruster dem til et succesfuldt møde med ungdomsuddannelserne. Rammen skal dække alle tilbud såsom 10. klasse, efterskoler, frie fagskoler og produktionsskoler. Med en samlet plan kan de udgøre en fleksibel ramme i det regeringen kalder fleksuddannelse."
De fire andre forslag er:
• tættere samarbejde mellem kommunerne, Ungdommens Uddannelsesvejledning og ungdomsuddannelserne.
• Ansvaret skal entydigt placeres hos kommunerne
• 10. klasse skal omdannes til en egentlig ungdomsuddannelsesklasse
• Kvaliteten i erhvervsuddannelserne skal løftes