Inspiration til arbejdet med nydanskere

Inspiration til arbejdet med nydanskere

3. april 2012

Nydanskere skal ses som unikke individer. Indsatsen for nydanske elever gavner også elever med etnisk dansk baggrund. Produktionsskoleforeningen udsender inspirationskatalog for arbejdet med nydanskere.

Inspirationskatalog nydanskere

Kun et mindretal af produktionsskolerne arbejder bevidst med at styrke indsatsen for nydanskere. De, der gør det, har indtil nu ikke koordineret indsatsen. Alligevel viser et projekt, som Produktionsskoleforeningen har gennemført, at der er klare fælles træk hos de skoler, som har prioriteret indsatsen.

Unikke individer
I det inspirationskatalog, der kom ud af projektet, står der bl.a. om disse fællestræk:
"For det første betoner de, at den enkelte nydanske elev skal ses som et unikt individ, samtidig
med at de er opmærksomme på vigtigheden af indsigt i og forståelse for de minoritetskulturer, som de nydanske elever kommer fra.
For det andet isolerer skolerne ikke indsatserne til kun at have med nydanske elever at gøre, men de bliver set som indsatser, der også kan forbedre arbejdet med elever med en etnisk dansk baggrund.
Udfordringen med de nydanske elever har inspireret nogle produktionsskoler til at udvikle nye undervisningstilbud.
Det er sket på to måder. Enten i form af særlige undervisningsforløb, hvor det har handlet om at gøre nydanske elever i stand til at gennemføre en uddannelse. Eller ved at etablere helt nye linjer, der aktivitetsmæssigt og/eller værdimæssigt i særlig grad appellerer til målgruppen."

Mange effekter
Blandt de øvrige effekter af arbejdet med denne type undervisningstilbud nævner rapporten også:
• styrket skolernes samarbejde med kommune, virksomheder og sprogcentre
• kvalitetsudvikling af værkstedsledelse, værkstedssprog og den almene undervisning
• styrket forældre- og familiesamarbejde
• øget anvendelse af rollemodeller og mentorer
• opkvalificering af medarbejdernes interkulturelle kompetencer