Institutionerne skal sætte fokus på realkompetencevurderinger

Institutionerne skal sætte fokus på realkompetencevurderinger

6. februar 2012

Siden 2007 har knap 38.000 AMU-kursister årligt fået foretaget en vurdering af deres realkompetencer. Potentialet er langt større. Derfor vil undervisningsministeren have institutionerne til at sætte mere fokus på området.

Christine Antorini
Christine Antorini.

"Der er nogle barrierer, som gør, at det kan være svært at få antallet af realkompetencevurderinger til at stige. Nu skal vi have alle institutioner til at sætte fokus på at udbrede anvendelsen af realkompetencevurderinger. Vi skal have flere til at få øjnene op for, hvad en realkompetencevurdering kan bruges til," udtaler undervisnings- og børneminister Christine Antorini i anledning af en rapport fra en arbejdsgruppe.

Bedre jobmuligheder
Arbejdsgruppens opgave var at gøre status over det hidtidige arbejde og komme med anbefalinger til ministeriets handlingsplan. Det vigtigste grundlag for gruppens arbejde var EVA's evalueringsrapport. I en pressemeddelelse lægger ministeriet stor vægt på at en realkompetencevurdering kan gøre vejen fra ufaglært til faglært kortere, og at realkompetencevurderingen kan bruges i forhold til den enkeltes jobsituation.

Eksempelsamling
På baggrund af udvalgets anbefalinger vil ministeriet nu sætte en række initiativer i værk:
• Øget udbredelse af anerkendelse af realkompetence er gjort til et særligt indsatsområde i VEU-centrenes udviklingskontrakter.
• Vejledningsindsatsen over for institutionerne intensiveres, og der udarbejdes en tematiseret best practice eksempelsamling med gode historier fra praksis.
• Der indkaldes ansøgninger med henblik på igangsættelse af en række udviklingsprojekter om individuel kompetencevurdering (IKV) i AMU med støtte fra den tværgående udviklingspulje (TUP).
• Der igangsættes en målrettet og lokalt forankret informationskampagne, som tager udgangspunkt i målgruppens job- og beskæftigelsesperspektiv.

Et skridt i den rigtige retning
På et møde i DFS' realkompetenceforum i slutningen af januar fortalte sekretariatsleder Randi Jensen fra Daghøjskoleforeningen, at arbejdsgruppen havde arbejdet under et kommissorium, der pålagde dem kun at præsentere anbefalinger, der ikke gav nye, permanente udgifter. I det lys mente hun, at rapportens anbefalinger er et skridt i den rigtige retning.
Især var hun glad for, at rapporten lagde et bredere perspektiv på realkompetencearbejdet, især job-og beskæftigelsesperspektivet og inddragelse af afklarings-, vejlednings- og rådgivningsfasen. Også styrkelse af det tværinstitutionelle og tværsektorielt samarbejde på tværs af institutioner og sektorer, herunder VEU-centrenes's større rolle, peger ifølge Randi Jensen fremad.
Hun var dog skuffet over, at de annoncerede initiativer fra Undervisningsministeriet i alt for høj grad holder sig inden for de respektive "siloer" i uddannelsessystemet og ikke tænker tilstrækkeligt meget på tværs. F.eks. er der nok sat mere fokus på den såkaldte "før-fase", hvor borgerne selv afklares omkring deres kompetencer og vejledes i, hvordan de bedst kan dokumentere dem, men kun inden for AMU-systemet.
"Der er behov for en bred realkompetenceafklarings- og vejledningsordning, der er uafhængig af uddannelsesinstitutionerne. Alle hidtidige erfaringer viser entydigt, at den enkelte uddannelsesinstitution kun henviser til de uddannelsestilbud, den selv har på hylderne. Derfor er det fint med et nyt afklarings- og vejledningsmodul i AMU-regi, men det løser altså ikke problemet på tværs af uddannelsessystemet," udtaler Randi Jensen.