Københavns Kommunes daghøjskolepolitik

Københavns Kommune vedtager daghøjskolepolitik

2. marts 2012

Daghøjskolerne skal være med til at sikre kommunens borgere det rette uddannelsestilbud. Samtidig kan daghøjskolernes folkeoplysende tradition bidrage til kulturel innovation og voksenpædagogisk udvikling.

Daghøjskole Vera_160
Fra den københavnske daghøjskole Veras efterårsudstilling af elevarbejder.

Med et tre siders dokument har Københavns Kommune fastlagt sin daghøjskolepolitik. Politikken rummer en klar anerkendelse af daghøjskolerne. I forhold til et af tre indsatsområder, uddannelser, står der:
"Københavns Kommune ønsker en by, der skaber de bedste rammer for livslang læring, hvor uddannelsestilbuddet er så finmasket, at det også imødekommer de borgere, der ikke har fundet den lige vej til uddannelse eller arbejdsmarkedet.   

Ved at møde disse borgere i en rummelig skoleform baseret på de folkeoplysende traditioner har daghøjskolerne vist, at de kan bidrage til den afklaring, som kan bringe kursisterne videre til uddannelse eller arbejdsmarkedet og dermed et aktivt medborgerskab."
Derefter peger dokumentet på tre måder, hvorpå det kan udmøntes, bl.a. at daghøjskolerne søger indflydelse i de relevante uddannelsespolitiske fora i kommunen.

Partnerskab
Andre indsatsområder i daghøjskolepolitikken er "innovation" og "København som kreativ by". I forhold til innovation nævnes f.eks., at "daghøjskolerne skal have et særligt fokus på at fungere som eksperimentarium for pædagogisk udvikling og organisatorisk nyskabelse."
"Det spændende ved Københavns daghøjskolepolitik er, at der er tale om gensidige forpligtelser mellem daghøjskolerne og kommunen. Det er en slags partnerskabsaftale," siger sekretariatsleder i Daghøjskoleforeningen, Randi Jensen.