Konference om de "ikke-uddannelsesparate" unge

3. december 2012

Konferencen omhandler andre veje og nye muligheder for unge uden ungdomsuddannelse. Der sættes fokus på de 15-20 % af en ungdomsårgang, som det formelle uddannelsessystem ikke lykkes med.

Omdrejningspunktet for konferencen er brobygning mellem det formelle uddannelsessystem og andre uddannelsestilbud.  Programmet ligger ikke fast endnu, mende vil være oplæg og diskussioner med fokus på tre områder:
• De unge: Hvem er de og hvad har brug for?
• Uddannelsessystemet: Hvad kan uddannelsessystemet gøre?
• Arbejdsmarkedet: Hvad tænker arbejdsmarkedet?

Der vil være oplæg fra førende eksperter inden for uddannelse og arbejdsmarked. Derefter bliver der paneldebat med relevante politikere.

Formålet med konferencen er at sprede viden om de "ikke uddannelsesparate" unge og kendskab til brobygningsforløb, som har positiv effekt i forhold til de unges udfordringer. Desuden er det målet at generere ideer til nye initiativer for ungegruppen, skabe debat og sætte gang i politisk handling.

Tid: Mandag d. 4. marts 2013 kl. 9.30 - 16.30

Sted: DGI-byen, København

Pris: 500 kr. og inkluderer deltagelse, frokost og kaffe undervejs.

Tilmeldingsfrist:  7. februar 2013

DFS linkTilmelding

Arrangører:
- Folkehøjskolernes Forening i Danmark (FFD)
- Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS)
- Center for Ungdomsforskning (CEFU)

Relaterede nyheder