Koordinering af folkeoplysningens interessevaretagelse

Koordinering af folkeoplysningens interessevaretagelse

16. april 2012

At varetage medlemsorganisationernes interesser er en central opgave for DFS. Bestyrelsen vedtog i sidste måned et sæt retningslinjer for dette arbejde.

"DFS vil styrke koordinationen med og mellem medlemsorganisationerne om interessevaretagelsen." Sådan står der i den fem års strategi, som repræsentantskabsmødet den 14. april vedtog.
Allerede på den afgående bestyrelses sidste møde vedtog man et sæt principper for dette arbejde. Her fastslår bestyrelsen bl.a., at DFS skal tage selvstændigt initiativ til at mødes med relevante personer og udtale sig i relevante sammenhænge."
I vedtagelsen står også:
"Når de enkelte medlemsorganisationer driver interessevaretagelse, der berører andre medlemsorganisationers felt eller emner af overordnet interesse for DFS, opfordres de til at koordinere med de relevante organisationer."
Videre står der:
"Koordineringen kan have forskellige grader. I sin mest udstrakte form, kan det ske i form af en egentlig inddragelse i en fælles indsats, i mere moderat form kan det ske ved en drøftelse med eller høring af relevante organisationer, og i sin mest enkelte form blot ved orientering."