Lokale og forenings-medier skal fortsat støttes

Lokale og forenings-medier skal fortsat støttes

4. januar 2012

En fremtidig model for mediestøtte må tage højde for de særlige betingelser, der gør sig gældende for lokale medier og foreningsbaserede medier. Det skriver DFS i et høringssvar til rapporten fra Mediestøtteudvalget.

Henning Dyremose
Henning Dyremose var formand for Mediestøtteudvalget

I løbet af 2012 skal Folketinget tage stilling til den fremtidige offentlige støtte til medierne. Det sker på baggrund af en rapport, som Mediestøtteudvalget afgav i efteråret. Rapporten hedder "Demokratistøtte - fremtidens offentlige mediestøtte".

Mediernes demokratiske rolle
I sit høringssvar bakker DFS om udvalgets definition af mediernes rolle: "Mediernes rolle i fremtiden er ikke mindst at bidrage til det danske demokrati og samfund gennem uafhængig produktion og formidling af nyheder og anden information, der kan understøtte borgernes mulighed for at søge oplysning og deltage aktivt i samfundsforhold, samt være forum for offentlig debat."
DFS udtrykket også forståelse for, at udvalget som overordnet princip for en kommende mediestøttemodel har valgt det produktionsbaserede i stedet for distributionsbaserede, og at man ønsker, at det redaktionelle indhold, den journalistiske egenproduktion og en kritisk redaktionel masse skal være centrale kriterier for tildeling af støtte:
"Vi kan tilslutte os den grundlæggende ide om at vægte indhold og substans over form og kvantitet," står der i høringssvaret.

Små medier
DFS repræsenterer bl.a. medlemsorganisationer, der udgiver små blade, og lokal- og tv-radiostationer. På den baggrund er man tilfreds med, at udvalget anerkender, at denne del af medieverdenen ikke kan tilpasses det overordnede princip.
DFS påpeger, at de lokale og foreningsbaserede mediers særlige kvalitet bl.a. består i deres tætte tilknytning til et aktivt lokalmiljø og/eller netværk af frivillige:
"Derfor vil de i mange tilfælde ikke kunne leve op til rigide kriterier om mindstegrænser for antal ansatte eller snævre definitioner af egenproduktion, som udelukker bidrag fra frivillige i lokalmiljøet eller i medlemskredsen."
Endelig konstaterer DFS med stor tilfredshed, at udvalget anbefaler at fastholde Bladpuljens støtte til ideelle blade, herunder tillægspuljen for blade med mindre oplag:
"Nedlæggelsen af tillægspuljen for blade med mindre oplag i Finanslov 2012 risikerer at fjerne det økonomisk grundlag for en lang række ideelle blade, og vi ser derfor frem til, at mediestøtteudvalgets anbefalinger hurtigst muligt kommer til at indgå i en ny lovgivning."