Minister fra Tyskland på talerstolen

24. maj 2012

Grænseforeningens årsmøde kunne glæde sig over, at det danske mindretal i Tyskland er på vej til en ministerpost i Slesvig-Holstens delstatsregering. Dermed er der også udsigt til, at støtten til de danske skoler genoprettes.

Anke Spoorendonk 160
Anke Spporendonk talte på Grænseforeningens Sendemandsmøde.

Da Grænseforeningen for mange måneder siden inviterede formanden for Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW), Ante Spoorendonk, til deres årlige samling, vidste de ikke, at det var en kommende delstatsminister, der ville bestige talerstolen.
Men seks dage inden Grænseforeningen afholdt deres årsmøde, var der valg i Slesvig-Holsten. Det danske mindretals parti, SSW, havde taget bestik af situationen. De afgående regeringspartier, CDU og FDP fastholdt deres nedskæringer på støtten til det danske mindretals skoler, mens SPD og De Grønne lovede at genoprette den.
Derfor gik SSW til valg på et regeringsskifte. Det lykkedes, og Ante Spoorendonk forventes i skrivende stund at blive minister.

Forsoningsmonument
Grænseforeningens årlige møde hedder Sendemandsmødet, og foreningens formand, Finn Slumstrup, indledte derfor den mundtlige beretning på bestyrelsens vegne med disse ord: "Kære Sendemænd af begge køn."
Beretningen havde tre hovedtemaer: historiske markering, ungdomsarbejdet og oplysningsarbejdet.
De historiske markeringer hører til foreningens traditionelle arbejdsfelt, men emnet har i det forgangne udløst en stærkt følelsesladet uenighed i foreningen. Foreningens bestyrelse var f.eks. uenig med de lokale bestyrelser i Sønderjylland om, hvorvidt foreningen skal støtte Kenn André Stillings ide om at bede den tyske kunstner Anselm Kiefer et forsoningsmonument på Dybbøl.
I sin beretning citerede Finn Slumstrup, hvad det sønderjyske satireskrift Rummelpottens redaktør havde skrevet om debatten:
"Tager vi sønderjyder fortiden alt for tungt? Er landsdelen præget af alt for kloge mænd og kvinder, der ser bagud i historien, altid ved bedre, gør livet humørløst og skræmmer unge væk fra det sønderjyske ved altid at diskutere, hvad der er sket - og ikke hvad der kan ske?"

Fornyelse af profilen
Grænseforeningen arbejder efter en 2011-2015 plan, der bl.a. skal "… forny profilen så den forekommer nye generationer vedkommende og interessant," som Finn Slumstrup sagde. Det har udmøntet sig i succesrige initiativer med elevambassadører, kulturmødeambassadører og pantbod på Roskilde festivalen.
Fireårs-planen lægger også op til styrkelse af oplysningsarbejdet, og i den forbindelse udnytter foreningen sit medlemskab af DFS.  DFS' formand, Per Paludan Hansen overværede en del af Sendemandsmødet.