Mød to ministre

Mød to ministre på DFS’ medlemsmøde

16. marts 2012

Folkeoplysningen som kultur er temaet for DFS’ medlemsmøde den 12. april. Christine Antorini og Uffe Elbæk vil tale – den ene lidt mere liv end den anden. Efter medlemsmødet afholder DFS’ repræsentantskabsmøde.

Rep2011 gruppearbejde 340
Fra gruppearbejdet på repræsentantskabsmødet 2011.

Dette års formøde til repræsen-tantskabs-mødet sætter fokus på folke-oplysningen som kultur i anledning af, at folke-oplysningen er flyttet fra Undervisnings-ministeriet til Kultur-ministeriet. Her kan alle valgte eller ansatte i DFS' medlemsorganisationer deltage.

Talere
Forsker Johs. Nørregaard Frandsen fra Syddansk Universitet taler om folkeoplysningens betydning for kulturen i lokalsamfundet.
Derudover overbringer folkeoplysningens nye minister, kulturminister Uffe Elbæk, en videohilsen. Kulturministeren kan ikke deltage, da han er på statsbesøg med dronningen i Rom.
Den anden minister, der dækker dele af de folkeoplysende aktiviteter, er børne- og undervisningsminister Christine Antorini. Hun taler - live - på mødet og indgår bag efter i dialog med forsamlingen.
Endelig vil der være messepræsentationer af projekter støttet af DFS's udviklingspulje og musikalske indslag ved Dania Brass Band.

Strategi
Efter medlemsmødet er der repræsentantskabsmøde for delegerede fra medlemsorganisationerne. Her skal bl.a. et forslag til fem års strategi for DFS diskutere. Andre deltagere i medlemsmødet er velkomne til at overvære repræsentantskabsmødet.

Tid: Torsdag den 12. april 2012, kl. 09.30-15.30

Sted: Mogens Dahl Koncertsal, Snorresgade 22, 2300 København S.

DFS linkSamlet program for medlemsmøde og repræsentantskab

Send tilmelding til tilmelding@dfs.dk. Oplys venligst navn, organisation og e-mail. Af praktiske årsager bedes tilmelding til frokost angivet.

Fristen for tilmelding af delegerede er den mandag den 19. marts, kl. 10.00
Fristen for tilmelding af andre er mandag den 26. marts

DFS linkForslag til strategi for DFS 2012-17