Når frivillige bevægelser udvider det civile rum

29. marts 2012

Hvordan kan den uformelle frivillighed forenes med det formelle civilsamfund og sammen styrkes. Det behandles i en international rapport fra organisationen for FN-frivillige.

Civicus rapport 160

Tusindvis af mennesker gik i 2011 på gaderne for sammen at protestere og demonstrere sig til en bedre tilværelse og en anden samfundsopbygning. Fra Tahrir Pladsen i Cairo, til New Yorks gader og Plaza Mayor i Madrid var det frivillige engagement katalysatoren for uformelle borgerbevægelser.
Med det udgangspunkt stiller rapporten "Broadening civic space through voluntary action: Lessons from 2011" bl.a. disse spørgsmål:
• Hvor går frivilligheden hen nu?
• Hvilke muligheder og udfordringer er der for frivilligheden og det civile engagement?

Anerkendelse
Rapporten er udarbejdet på baggrund af analyser af trends i mange forskellige former for frivillighed og udgivet af CIVICUS - World Alliance for Citizen Participation i samarbejde med UN Volunteers. En hovedpointe i rapporten er, at både den uformelle og den formelle frivillighed bør ses som en værdifuld del af samfundet og den sociale aktivisme.

Forslag og anbefalinger
Rapporten indeholder anbefalinger for myndigheder, frivillige organisationer og civilsamfundet. Desuden er der forslag til, hvordan den uformelle frivillighed og det formelle civilsamfund styrkes og en understregning af behovet for at styrke båndene mellem de to.
Også for det danske frivillige arbejde er der inspiration at hente i rapporten, der identificerer et behov for nye måder at se frivilligheden på og understreger, at der er mange forskellige motivationer for deltagelse i det frivillige arbejde.