Nemmere arbejdsløse at være frivillige

Nemmere for arbejdsløse at være frivillige

14. september 2012

Arbejdsløse, der er frivilligt aktive, skal ikke trækkes i dagpenge. Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen lover at ændre reglerne.

Mette Frederiksen
"Den indsats, mange ildsjæle rundt om i landet yder, er til stor gavn for vores børn, for foreningslivet og for samfundet generelt," siger beskæftigelsesminister Mette Frederiksen.

Efter kritik fra foreningsliv vil beskæftigelsesministeren arbejde for, at dagpengemodtagere, som udfører frivilligt arbejde, ikke bliver trukket i ydelse. Det skriver Kristeligt Dagblad den 13. september.
I dag risikerer arbejdsløse, der arbejder mere end fire timer frivilligt i en forening, at få nedsat deres dagpenge, også når det frivillige arbejde er ulønnet.

Til stor gavn
"Jeg er en stor tilhænger af frivilligt arbejde, og der er ingen tvivl om, at den indsats, mange ildsjæle rundt om i landet yder, er til stor gavn for vores børn, for foreningslivet og for samfundet generelt.
Det er klart, at ledige også skal have gode muligheder for at udføre frivilligt arbejde, og derfor er jeg også i gang med at undersøge, om reglerne skal skrues anderledes sammen. Det er en af regeringens målsætninger at gøre det nemmere at være frivillig i Danmark," siger Mette Frederiksen til Kristeligt Dagblad.

Et godt alternativ
Formanden for Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI), Søren Møller, er en af dem, der har kritiseret de nuværende regler.
Til avisen siger han: "Vi ved, at det frivillige arbejde er med til at få folk i gang og skabe netværk, og derfor har vi også brug for et klart signal fra politikerne om, at frivilligt arbejde ikke er et problem - det er snarere et godt alternativ til de aktiveringskurser, som ellers bliver udbudt."

 

 

DFS linkFrivillige bærer folkeoplysningen
I de folkeoplysende skoler og foreninger kan man ikke undvære de frivilliges indsats. Mindst 70.000 lægger en frivillig indsats på området. I 70 procent af DFS medlemsorganisationer står de frivillige for halvdelen af arbejdet eller mere.