Ny ansøgningsrunde til tipsmidler

29. oktober 2012

Ministeriet for Børn og Undervisning indkalder nu ansøgninger til projekter inden for ministeriets område. Pengene skal anvendes til aktiviteter og nye tiltag inden for undervisning.

Selv om folkeoplysningsloven er flyttet til Kulturministeriet, er der stadig en del af DFS' medlemsorganisationer, der har aktiviteter under Børne- og Undervisningsministeriet.
Ministeriet oplyser, at følgende temaer er højst prioriteret i den kommende runde:
• Styrket faglighed i dansk, matematik og fremmedsprog
• Styrket faglighed i praktiske - musiske fag
• Styrket faglighed: naturvidenskab og bæredygtighed
• Styrket faglighed i erhvervsfaglig praktikuddannelse og skoleundervisning
• Fremme af børn og unges trivsel
• Inklusion og undervisningsdifferentiering

Ansøgninger kan indsendes i perioden frem til 5. december 2012. Selve fordelingen af midlerne vil finde sted i juni 2013.

DFS linkYderligere oplysninger

 

Relaterede nyheder