Opfordring til Mette Frederiksen

Opfordring til Mette Frederiksen

19. januar 2012

En del af de ledige har behov for kombinerede forløb, hvor de både kan blive afklarede i forhold til arbejde og uddannelse, få lyst til livet og erhverve sig grundlæggende boglige færdigheder. Det opfordrer tre folkeoplysende landsorganisationer beskæftigelsesministeren til at tage hensyn til, når hun skal udforme en ny politik på området.

Mette Frederiksen
Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen

"Vi vil især henlede opmærksomheden på vilkårene for de ledige, som ikke har kvalifikationer til at klare sig på dagens arbejdsmarked, og som heller ikke uden videre kan honorere de krav, der bliver stillet i de ordinære uddannelsestilbud. Det handler for mange om langvarige faglige, helbredsmæssige og sociale problemer, men det kan også dreje sig om mennesker, der har fået benene slået væk under sig på kort tid, f.eks. på grund af depression eller stress."
Sådan indleder lederne af Daghøjskoleforeningen, Højskoleforeningen og AOF-Danmark et brev til beskæftigelsesminister Mette Frederiksen.

Mod på udfordringerne
Senere i brevet skriver de:
"I første omgang handler det imidlertid om at hjælpe den enkelte tilbage på sporet i sit eget og i vores fælles liv. Der er brug for en grundlæggende personlig afklaring og nyorientering, samtidig med at den enkelte opbygger sit mod på at tage livtag med udfordringerne og sin tro på at det kan lykkes, at det nytter noget."
De tre folkeoplysningsledere påpeger to centrale problemer i den nuværende indsats:
• Den incitamentsstruktur, jobcentre og kommuner i dag agerer under, indebærer et meget stort fokus på virksomhedspraktik og ordinær uddannelse. 
• Kommunerne overlader i stigende omfang de svageste til sig selv - især de, der er over 30 år.

Lige muligheder
På den baggrund retter de tre opfordringer til Mette Frederiksen:
• at en kommende revision tager hensyn til, at en gruppe af de ledige har behov for kombinerede forløb, hvor de både kan blive afklarede i forhold til arbejde/uddannelse, få lyst til livet og erhverve sig de grundlæggende boglige færdigheder, der er en forudsætning for ordinær uddannelse
• at et nyt regelsæt udformes mere enkelt og gennemskueligt end tilfældet er i dag, og at der bliver en langt større grad af sammenhæng mellem beskæftigelses-, arbejdsmarkeds-, social- og uddannelseslovgivningen. 
• at indsatsen forankres og finansieres på en sådan måde, at der skabes gode og lige muligheder for, at den enkelte ledige får det tilbud, vedkommende har brug for - uafhængigt af den aktuelle kommunes økonomi.

Rød pilHenvendelsen til Mette Frederiksen

Henvendelsens forfattere

Randi_Jensen

Randi Jensen, sekretariatsleder, Daghøjskoleforeningen

John Meinert

John Meinert Jacobsen, forretningsfører, AOF-Danmark

Niels_Glahn

Niels Glahn, generalsekretær, Folkehøjskolernes Forening i Danmark