Parat til uddannelse og karriere

29. februar 2012

Professionshøjskolen UCC er vært for årets vejlederkonference. Konferencen vil tage temperaturen på vejledernes arbejde med at kortlægge og vurdere de unges parathed til uddannelse og karriere og rejse spørgsmål som:

• Hvilke metoder og værktøjer er brugbare?
• Hvilke nye udfordringer står vejlederen overfor?
• De unge skal være parate - men er ungdomsuddannelserne parate til de unge? Og hvordan ser vejledningslandskabet i det hele taget ud i dønningerne på ungepakke, finanskrise og en ny regering ved roret?

Folkeoplysende fællesskaber
En af konferencens otte workshops handler om folkeoplysning og vejledning i fællesskaber som brobygning til uddannelse.  Her vil lektor Rie Thomsen fra Institut for uddannelse og pædagogik ved Aarhus Universitet, og Randi Jensen, sekretariatsleder i Daghøjskoleforeningen lægge op til diskussion om:
• Hvordan motiverer vi de unge, der i dag ikke gennemfører en uddannelse?
• Hvordan kan der arbejdes med de ofte komplekse livssituationer og udfordringer, som de står med?
• Hvordan hjælper vi dem med at finde deres egen vej til at komme videre med deres liv og uddannelse?
I workshoppen præsenteres konkrete eksempler på indsatser, og disse perspektiveres med udgangspunkt i nyere forskning om vejledning i fællesskaber, og der lægges op til diskussion af, hvilken rolle folkeoplysningen kan spille i vejledningsindsatsen.

Hovedpunkter på konferencen
•  Uddannelse i et samfundsøkonomisk perspektiv - betydning af uddannelse for vækst, velfærd og lighed v/ Professor Ph.d. Michael Svarer, Aarhus Universitet
• Making sense of careers - social perspectives and adaptability v/ Professor Ph.d. Gudbjörg Vilhjálmsdóttir, Universitetet i Island
• Nyt fra Ministeriet for børn og undervisning - herunder nyt fra evalueringen af Ungepakken v/ Kontorchef Steffen Jensen
• Pigernes uddannelser? Drengenes arbejdsmarked? Unges uddannelses- og karrierevalg set i et kønsperspektiv v/ Lektor og udviklingsleder Camilla Hutters, Center for ungdomsforskning (CEFU), Institut for uddannelse og pædagogik, Aarhus Universitet
• Perspektiver for fremtiden. Flexuddannelse, 13 års helhedsskole eller Ny Nordisk Skole? Og hvad kan vejlederne bidrage med? Oplæg og debat v/ Nanna Westerby, tidl. medlem af Folketinget

 

Tid: 10. og 11. maj 2012

Sted: Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 112, 7100 Vejle

Pris: Kr. 4.750,- med overnatning / kr. 3.450,- uden overnatning

Tilmeldingsfrist: 10. april 2012

DFS linkYderligere oplysninger og tilmelding

Relaterede nyheder