Pulje til at forbedre ældres it-færdigheder uddelt

Pulje til at forbedre ældres it-færdigheder uddelt

14. august 2012

AOF-Roskilde og Ebeltoft Daghøjskole får millionstøtte til arbejdet med at hjælpe it-svage ældre. I alt 18 millioner kroner har social- og integrationsministeren fordelt til formålet.

Karen Hækkerup 160
”Projekterne, som vi støtter, skal afprøve, hvordan ældre, der har svært ved at forlade hjemmet, kan få de nødvendige færdigheder til f.eks. at udfylde selvangivelse, bruge netbank og måske lære at skype med et barnebarn,” sig social- og integrationsminister Karen Hækkerup.

Op mod 150 ældre i Syddjurs kommune vil i løbet af tre år få hjælp hjemme i stuen til at lære at bruge computer og internet. Det drejer sig om ældre, der ikke har mulighed for at komme ud af hjemmet, og som i dag ikke er i stand til at benytte it.

Samarbejde med ældreorganisationer
Bag projektet står Ebeltoft Daghøjskole, hvor forstander Hans Jørgen Hvitved fik ideen i en samtale med en tidligere kursist, der driver et lille firma, hvor hun løser opgaver for ældre i eget hjem.
"Vi samarbejder med både hjemmeplejen og Ældre Sagen, som vi regner med kan hjælpe os med at finde de ældre, som kan have god gavn af vores tilbud, fortæller Hans Jørgen Hvitved til Randers Amtsavis.
Ebeltoft Daghøjskole får 1,3 mio. kr. i støtte fra satspuljen til at gennemføre projektet.
AOF-Roskilde har fået tildelt knap halvanden million kroner til it-undervisning af ældre.
"Store dele af kontakten til det offentlige sker jo digitalt, så det er rigtig vigtigt at få så mange med på den vogn som muligt. Der vil altid være en gruppe, der ikke ønsker at lære at bruge en computer, men der skal være et tilbud til de, der godt kunne tænke sig at lære det," siger skoleleder Peter Munch Jørgensen til Dagbladet Roskilde.
Når de ældre har færdiggjort kurset hos AOF, tager OK-Klubben over og fortsætter med frivilligt at vejlede de ældre i, hvordan de holder deres nyerhvervede it-kundskaber ved lige.

På de ældres præmisser
I forbindelse med uddelingen udtaler social- og integrationsminister Karen Hækkerup:
"Projekterne, som vi støtter, skal afprøve, hvordan ældre, der har svært ved at forlade hjemmet, kan få de nødvendige færdigheder til f.eks. at udfylde selvangivelse, bruge netbank og måske lære at skype med et barnebarn."
Fælles for de støttede projekter er, at der gennemføres opsøgende indsatser i hjemmeplejen, i mobile IT-ældreenheder eller i besøgstjenester, der uddanner IT-besøgsvenner. De ældre skal undervises på deres egne præmisser, og undervisningen foregår i de ældres eget hjem, i aktivitetscentre, datastuer eller i den lokale boligforening.

Satspuljebeløbet på 18 mio. kroner blev oprindeligt afsat efter en fælles henvendelse fra DFS, Danmarks Biblioteksforening og Ældresagen.
DFS linkLæs mere